Senaste

”Man ska vara rädd om kvävet, inte bara ur miljösynpunkt utan även ur en ekonomisk synvinkel”

Redan 2021 blev det vardag med rubriker om kraftiga pris­ökningar på mineralgödsel, och Rysslands invasion av Ukraina har ytterligare spätt på utvecklingen. Många grisföretagare tar helt eller delvis själv tillvara på grisarnas gödsel i sin egen växt­odling, medan andra förlitar sig på kollegor i närområdet för att bli av med gödseln. Oavsett vilket, så finns det all anledning att tänka till så att man värderar gödseln som den fina resurs den är, och så att man nyttjar den optimalt.

 

Kommentera