Senaste

Winpigtipset: Sänd resultatet från WinPig eller PigWin

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast 29 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2019. Det gäller resultat både från smågris- och slaktgrisproduktionen. Insända resultat behandlas anonymt och det är de tekniska resultaten från produktions-/omgångsrapporten som sänds. Inga ekonomiska mått kommer med i sändningen. Medeltalet för 2019 beräknas utifrån omgångar/perioder med slutdatum under 2019, så det är alltså dessa som ska sändas. Nedan beskriver vi hur du gör för att sända resultatet.

Kommentera