Senaste

Sökes: metod för att identifiera suggor som bär på App

Ett sätt att minska smittrycket från Actinobacillus pleuropneumoniae (App) i en besättning skulle kunna vara att slå ut suggor som bär på bakterien och som därmed riskerar att smitta sin avkomma. En förutsättning för det är att dessa suggor kan identifieras. I den här studien undersöktes huruvida sambandet mellan förekomsten av App i tonsiller och i luftstrupe tillsammans med antikroppsnivåer i blod hos suggor kan utgöra ett verktyg för att identifiera smittförande suggor.

 

Kommentera