mar
29
2022

Studieresa

Producera proteinfoder av vall med hjälp av bioraffinering

Inom projektet Green Valleys på Sötåsen utanför Töreboda pågår försök med att producera högkvalitativt proteinfoder av vall via bioraffinering. Den 29 mars kan du lära dig mer om det hela genom att följa med på en studieresa dit. Studiebesöket inkluderar bland annat en rundvandring på anläggningen samt redovisning av de resultat man hittills kommit fram till.

Studieresan avgår från Uddevalla och sista datum för anmälan är 23 mars. Arrangör är länsstyrelsen i Västra Götaland. Mer information och anmälningsformulär finns på organisationens hemsida

Grisföretagaren
Tel: 019-760 94 00
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 21 februari 2022

Senaste

Dansk grisveterinärutbildning på besök i Sverige

Efter flera års uppehåll startade återigen den danska fagdyrlægeuddannelsen i november 2020. Under ledning av Inge Larsen och Ken Steen Pedersen som är adjunkt respektive professor vid Köpenhamns universitet, påbörjade elva praktiserande grisveterinärer då den två­åriga vidareutbildningen inom grismedicin. Av dessa elva deltagare är det fyra svenska grisveterinärer och samtliga svenska djurhälso­organisationer är representerade.

 

Kommentera