jan
18
2023

Halvdag om kalkfilterdiken

Vi tittar på åtgärder för högre skörd och renare vatten.

Vi träffas i Örebrotrakten för en halvdag om kalkfilterdiken med intressanta föredrag och diskussioner. Vi hoppas att du som äger och brukar mark i området runt Hjälmaren vill delta i diskussionen som delaktiga landskapsförvaltare. Med oss finns lantbrukare, entreprenörer, åtgärdssamordnare, kalkleverantör samt handläggare. Sprid gärna inbjudan till andra som kan vara intresserade!

Program:

• Täckdikning och dikesunderhåll – en bra affär
• Stora fördelar med kalkfilterdiken
• Stöd för kalkfilterdiken
• Finns det kalk att köpa?
• MEWAB
• Entreprenörer i området berättar
• Info från Länsstyrelsen och Jordbruksverket
• Hur får vi kedjan från ide till utförande att fungera?

Tid: Onsdagen den 18 januari klockan 9.00–12.00, 2023

Plats: Örebro , exakt adress anges senare

Mer information: https://hjvvf.se/halvdag-om-kalkfilterdiken/

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt för målgruppen lantbrukare och gräventreprenörer. Aktiviteten är LOVA-finansierad (Lokala vattenvårdsmedel)

Kontaktperson och anmälan till: Fredrik Wirell, fredrik.wirell@hushallningssallskapet.se, 072-819 83 39

Arrangör: HS-konsult och Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Artikeln publicerades måndag den 19 december 2022

Senaste

Var med och för svensk grisproduktion framåt – sänd ditt produktionsresultat från WinPig

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast den 29 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2023. Det gäller resultat både från smågris-och slaktgrisproduktionen. Insända resultat behandlas anonymt och det är de tekniska resultaten från produktions-/omgångsrapporten som sänds. Inga ekonomiska mått kommer med i sändningen. Medeltalet för 2023 beräknas utifrån omgångar/perioder med slutdatum under 2023, det är alltså dessa som ska sändas. Nedan beskriver vi hur du gör för att sända resultatet.

Kommentera