okt
5
2023

Alnarps Grisdag

Temat för dagen är framtidens grisuppfödning.

Förändringarnas vindar blåser inom den europeiska grisproduktionen. På Alnarps Grisdag kommer du få ta del av det senaste gällande utformningen av den nya djurskyddslagstiftningen och ett internationellt perspektiv på genomförandet av ny lagstiftning. Du får även lyssna på föredrag om de senaste rönen kring alternativ inhysning, berikning och smart byggnation.

Tid: 2023-10-05 09:00 - 15:00

Ort: Aulan i Alnarpsgården samt digitalt

Arrangör: Institutionen för biosystem och teknologi (BT) i samarbete med Skånes och Blekinges Grisproducenter, Partnerskap Alnarp samt LRF Skåne. Sponsor: Svenska Foder.

Mer detaljerat program och anmälningsformulär hittar du på SLU:s hemsida. Sista anmälningsdag för att delta på plats är 21/9, medan anmälan till digitalt deltagande är öppen fram till eventets start. 

 

 

Senaste