feb
20
2024

En heldag om markavvattning med Carl-Johan Ragnsjö

Hur vi hanterar vattnet i odlingslandskapet blir en allt viktigare fråga för lantbruket .

Välkommen på en träff där vi tillsammans med Carl-Johan Ragnsjö diskuterar frågor om hur dränering och dikessystem behöver underhållas för att möta ett förändrat klimat.

Carl-Johan har mångårig erfarenhet som sakkunnig inom markavvattning och mycket tid kommer finnas till att lyfta de frågor som just du vill ha svar på.

Vi pratar också om hur regelverket kring dikesunderhåll ser ut, om praktiska aspekter kring dikesunderhåll och hur markavvattningsföretag fungerar.

Plats: Fiskingegården, Odensbacken Träffen arrangeras av Länsstyrelsen i Örebro län tillsammans med LRF-avdelningarna i Asker och Stora Mellösa.

Anmälan och information på Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats: https://q.ja.se/EUZMK

Artikeln publicerades onsdag den 17 januari 2024

Senaste

Var med och för svensk grisproduktion framåt – sänd ditt produktionsresultat från WinPig

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast den 29 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2023. Det gäller resultat både från smågris-och slaktgrisproduktionen. Insända resultat behandlas anonymt och det är de tekniska resultaten från produktions-/omgångsrapporten som sänds. Inga ekonomiska mått kommer med i sändningen. Medeltalet för 2023 beräknas utifrån omgångar/perioder med slutdatum under 2023, det är alltså dessa som ska sändas. Nedan beskriver vi hur du gör för att sända resultatet.

Kommentera