Avel, slakt & förädling, utveckling av griskött

Dalsjöfors Kött www.dalsjofors.org
Danish Crown www.danishcrown.dk
Delsbo Slakteri www.delsboslakteri.se
Ello i Lammhult www.ello.se
AB Ginsten slakteri AB www.ginsten.com
Gudruns www.gudruns.se
Nyhléns Hugosons nyhlenshugosons.se
KLS Ugglarps www.klsugglarps.se
Norrbottensgården norrbottensgården.se
Norsvin www.norsvin.no
Protos www.protos.se
Pärsons www.parsons.se
Scan www.scan.se
Siljans Chark www.siljanschark.se
Skövde slakteri www.skovdeslakteri.com/index.php
HKScan www.hkscanagri.se

Finansiering

Bankgirot www.bankgirot.se
Ekonomiportalen ekonomi-portalen.com
Handelsbanken www.handelsbanken.se
Ikanobanken ikanobank.se
Nordea www.nordea.se
Tillväxtverket tillvaxtverket.se
Plusgirot www.nordea.se/foretag/produkter/betala/plusgirot.html
SEB www.sebanken.se
Skandiabanken www.skandiabanken.se
Sparbanken Skåne www.sparbankenskane.se
Landshypotek www.landshypotek.se
Finansportalen www.finansportalen.se/borsen/
Swedbank www.swedbank.se
Valutaomvandlaren www.valutaomvandlare.com
Danske Bank danskebank.se/

Foder

Finska Foder www.suomenrehu.com
Foder & Spannmål www.foderspannmal.se
Swedish Agro swedishagro.se
Fodermix www.fodermix.se
KLF www.klf.nu
Foder och Spannmål www.foderochspannmal.se
BM Agri www.bmagri.se
Spannfod www.spannfod.se
Svenska Foder AB www.svenskafoder.se
Lantmännen Lantbruk www.lantmannenlantbruk.se/foder/

Forskning

RISE www.jti.se
Seges Svineproduktion svineproduktion.dk
Norsvin norsvin.no
Stiftelsen Lantbruksforskning www.lantbruksforskning.se
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU www.slu.se

Företag och personal

Gröna Jobb gronajobb.se
Arbetsförmedlingen www.arbetsformedlingen.se

Genetik

TopigsNorsvin topigsnorsvin.com
DanBred danbred.com

Handel, livsmedel, konsumentorg. etc.

Axfood Sverige AB www.axfood.se
Bergendahlsgruppen www.bergendahls.se
COOP www.coop.se
Hemköp www.hemkop.se
ICA www.ica.se
Vi Konsumenter www.vikonsumenter.org
Sveriges Konsumenter www.sverigeskonsumenter.se
KRAV www.krav.se
Lidl www.lidl.se
Livsmedelsverket www.slv.se
Netto netto.se
Sveriges Konsumentråd www.sverigeskonsumentrad.se
Willys www.willys.se

Internationellt grissektorn

EPP European PIG Prodcuers www.pigproducer.net

Internationellt övrigt

Europeiska kommissionen - generaldirektoratet för jordbruk ec.europa.eu/info/departments/agriculture-and-rural-development_en
FAO-Förenta Nationernas organisation för livsmedel och jordbruk www.fao.org
Nordgen www.nordgen.org

Lagar och regler

Djurskyddslagen open.karnovgroup.se/jordbruk-jakt-och-fiske/SFS1988-0539
Jordbruksverket www.sjv.se
Livsmedelsverket www.livsmedelsverket.se

Leverantörer till grisbranschen

Abetong www.abetong.se
Alega Teknik www.alegateknik.se
Animek www.lantbruksnet.se/animek
Aqua Globe www.aquaglobe.se
Astimac AB www.astimac.se
DK-DOX AB dk-dox.de/sv/
BoPil www.bopilweb.dk/se
Gråkjaer www.graakjaer.se
Fribergs Verkstäder AB www.fribergs.se
ACO Funki www.acofunki.com/home/
Industristängsel www.industristangsel.se
Infomatic www.yourvismawebsite.com/infomatic-ab
J-O Stalldesign & management www.jo-stalldesign.com
Jyden Bur www.jydenbur.dk
Kvänums Järn www.kvanumsjarn.se
LR-System AB www.lr-system.se
Washpower washpower.com/en/
Myrby Mekaniska Verkstad www.myrby.com
MPA El- & lantbruksspecialisten www.mpael.se
Granngården www.granngarden.se/nordpost
Novab www.novab.nu
Envirologic envirologic.se
Rotage Agri AB/Big Dutchman http://www.rotageagri.se
Skiold skiold.se
SKOV A/S www.skov.com/en
Stallsystem www.stallsystem.se
Sveaverken www.sveaverken.com
Finja www.finjaprefab.se
Tuna Maskin www.tunamaskin.com
Ydre-grinden www.ydre-grinden.se
Mafa www.mafa.se
Cebro AB Rostfria tankar www.cebro.se

Myndigheter och institutioner

Europaparlamentets Info kontor i Stockholm www.europarl.se
Näringsdepartementet www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/
Jordbruksverket (SJV) www.sjv.se
KungligaSkogs- och Lantbruksakademien www.ksla.se
Lantmäteriet www.lantmateriet.se
Agrifood economics centre www.agrifood.se/
Livsmedelsverket www.slv.se
Länsstyrelserna www.lansstyrelsen.se
Statistikmyndigheten SCB www.scb.se
SVA www.sva.se

Mässor

Agromek www.agromek.dk
Elmia Lantbruk www.elmia.se/Lantbruk/
EuroTier www.eurotier.com
Mila milamassan.se
Salon agriculture www.salon-agriculture.com
SPACE www.space.fr
Viv Europe www.viveurope.nl/en/

Organisationer köttsektorn

Kött- och charkföretagen www.kcf.se
Svenska köttföretagen www.kottforetagen.se

Organisationer övriga

Tyvärr finns inga artiklar som stämmer överens med dina önskemål.


Rådgivning, information

EU:s lagstiftning europa.eu/european-union/law_sv
LRF-konsult www.lrfkonsult.se
WinPig www.gardochdjurhalsan.se/sv/winpig
Svenskt Kött www.svensktkott.se
Gård & Djurhälsan www.gardochdjurhalsan.se
Griskonsult www.griskonsult.se

Tidskrifter, tidningar och övriga media

Agrarheute www.agrarheute.com
Agronomics www.agronomics.se
ATL www.atl.nu
Farm Journal www.agweb.com/farmjournal/
Hyo www.agrar.dk
International Pig Topics www.positiveaction.co.uk
Jordbruksaktuellt www.ja.se
Landbrugsmedierna www.landbrugsmedierne.dk
Land Lantbruk www.landlantbruk.se
Lantbrukets Affärer www.lantbruketsaffarer.se
PigProgress www.pigprogress.net
PorkBusiness www.porkbusiness.com
Global Meat News www.globalmeatnews.com

Tillbehör och övrigt

Eurofins www.eurofins.se
Bayer pharma.bayer.com
Ceva Vetpharma AB cevavetpharma.se
Djurfarmacia Apoteket Trollet www.djurfarmacia.se
Boehringer Ingeheim www.boehringer-ingelheim.com
MSD Animal Health www.msd-animal-health.com

Veterinärer (organisationer, företag)

SVA www.sva.se
Gård & Djurhälsan www.gardochdjurhalsan.se
Distriktsveterinärerna www.distriktsveterinarerna.se
Lundens Djurhälsa www.lundens.com