feb
9
2023

Temadag om den svenska ekomarknaden

Länsstyrelsen bjuder in till en temadag på Vara Folkhögskola 

Välkommen på temadag om den svenska ekomarknaden. 

Program:

• Hur ser marknaden ut för ekologiska livsmedel? Ekologiska Lantbrukarna
• Hur jobbar Hemköp för att lyfta eko? Anna Danielsson
• Satsningar på eko hos andra marknadsaktörer. Lantmännen, Arla, slakterier med flera
• Nyheter från KRAV. Emma Rung
• Ekonomi – kalkyler och prisbild. Hushållningssällskapet Västra

Temadagen vänder sig i första hand till lantbrukare som bedriver eller funderar på att starta ekologisk produktion.

När: 9:e februari, kl 9-16. Vi bjuder på lunch och fika

Plats: Vara folkhögskola

Anmäl dig via Länsstyrelsens webbkalender. Sista anmälningsdag: 31:e januari.

Dagen finansieras inom projektet Eko från jord till bord med medel från Ekosatsningen inom livsmedelsstrategin.

Senaste