okt
5
2023

Alnarps Grisdag

Temat för dagen är framtidens grisuppfödning.

Förändringarnas vindar blåser inom den europeiska grisproduktionen. På Alnarps Grisdag kommer du få ta del av det senaste gällande utformningen av den nya djurskyddslagstiftningen och ett internationellt perspektiv på genomförandet av ny lagstiftning. Du får även lyssna på föredrag om de senaste rönen kring alternativ inhysning, berikning och smart byggnation.

Tid: 2023-10-05 09:00 - 15:00

Ort: Aulan i Alnarpsgården samt digitalt

Arrangör: Institutionen för biosystem och teknologi (BT) i samarbete med Skånes och Blekinges Grisproducenter, Partnerskap Alnarp samt LRF Skåne. Sponsor: Svenska Foder.

Mer detaljerat program och anmälningsformulär hittar du på SLU:s hemsida. Sista anmälningsdag för att delta på plats är 21/9, medan anmälan till digitalt deltagande är öppen fram till eventets start. 

 

 

Artikeln publicerades fredag den 30 juni 2023

Senaste

Var med och för svensk grisproduktion framåt – sänd ditt produktionsresultat från WinPig

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast den 29 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2023. Det gäller resultat både från smågris-och slaktgrisproduktionen. Insända resultat behandlas anonymt och det är de tekniska resultaten från produktions-/omgångsrapporten som sänds. Inga ekonomiska mått kommer med i sändningen. Medeltalet för 2023 beräknas utifrån omgångar/perioder med slutdatum under 2023, det är alltså dessa som ska sändas. Nedan beskriver vi hur du gör för att sända resultatet.

Kommentera