Redaktion

Information om redaktionen för tidningen Grisföretagaren.

Information från redaktionen

I Grisföretagaren finns debatt, reportage samt fakta- och nyhetsartiklar om grisuppfödning, förädling och handel.

Grisföretagaren utges av Jordbruksaktuellt Sverige AB på uppdrag av föreningen Sveriges Grisföretagare.

Du är alltid välkommen med frågor, tips och förslag till redaktionen.

Kontakta:
Grisföretagaren/Jordbruksaktuellt
Emma Sonesson
Vreta Kluster
Klustervägen 11

590 76 Vreta Kluster
Tel: 019-760 94 30
E-post: emma@ja.se
Prenumerera på Grisföretagen!

Artikeln publicerades -

Senaste

Tak över smågrishörnan ger värme till fler

Många svenska smågrisproducenter brottas med hög smågrisdödlighet. För att öka chanserna till överlevnad är det viktigt att erbjuda suggan och smågrisarna en optimal närmiljö. I ett projekt finansierat av Jordbruksverket har Gård & Djurhälsans veterinärer dokumenterat olika miljöfaktorer och skötselrutiner i 200 svenska smågrisbesättningar. Här redovisas resultaten gällande miljön i smågrishörnan.  

 

Kommentera