Det måste väl finnas intressantare saker att prata om än MRSA hos grisar?

Självklart, om det nu inte var så att vi snart kan vara ensamma om att inte ha denna oönskade bakterie spridd i våra svenska grisbesättningar. Visst kan väl vi liksom våra vänner danskarna leva med MRSA hos våra grisar, men är vi alla med på vilka konsekvenserna kan bli när MRSA hittas på svenska grisar?

 

Lär dig mer om MRSA i Gård & Djurhälsans podcaster, där smittskyddsläkare Eva Gustafsson och veterinär Karl Pedersen intervjuas av Gård & Djurhälsans Elin Karlsson kring ämnet. Podcasterna hittar du enklast genom att söka på Gård & Djurhälsan i det forum där du brukar lyssna på poddar. 

Det kan finnas fördelar att inte vara som alla andra. Den svenska konsumenten har de senaste åren visat på uppskattning av de kvalitéer som det svenska köttet står för genom att köpa svenskt framför utländskt kött. Djurvälfärd, men kanske framför allt vetskapen om att svenska djurbönder använder mycket lite antibiotika jämfört med sina utländska kollegor, är avgörande för många i valet av kött. 

Till skillnad från Danmark är marknaden för svenskt griskött baserad på svensk konsumtion. Frihet från MRSA bland våra grisar ger en möjlighet till merbetalning och hög marknadsandel för svenskt griskött, framförallt hos den känslige svenska konsumenten. Om MRSA blir utbrett i våra grisbesättningar kan man bara försöka gissa hur det skulle påverka efterfrågan av svenskt griskött.

Kvalificerad arbetskraft väljer MRSA-fria gårdar 

I dag medför arbete som djurskötare i en svensk grisbesättning inte en riskexponering av MRSA, så som det gör i de flesta andra länder. Men i ett läge där MRSA introducerats och finns spritt i svenska grisbesättningar så är det ett arbetsmiljöproblem. Läs artikeln i Grisföretagaren nummer 9 2019, där smittskyddsläkare Eva Gustafsson berättar om saken! 

Vad det kommer att medföra för arbetsgivaren om vi skulle få in MRSA i den svenska grispopulationen är inte helt klart innan vi fått pröva det i verkligheten. Men troligt är att MRSA-fria grisbesättningar kommer att ha en fördel när gäller att hitta kvalificerad arbetskraft.

Gård & Djurhälsans Elin Karlsson

Du blir en hälsorisk

Resistenta bakterier kan vara allt från harmlösa till livsfarliga. Bärare av MRSA-bakterien är utan symptom. Det gäller både människor och grisar. I länder där MRSA bland grisar är utbrett har särskilda regler upprättats för personer som arbetar med grisar, vid kontakt med sjukvården. Det innebär obligatorisk provtagning för MRSA där smittade placeras i isolering oavsett vilken orsaken är till att personen söker vård.

Du som arbetar med grisar blir en hälsorisk som riskerar att sprida MRSA-smitta till familj, vänner och vidare ut i samhället till svaga personer som riskerar att bli svårt sjuka. I Danmark innebar det till en början exempelvis att barn till grisföretagare inte blev bjudna på kalas för att man var rädd att de skulle smitta de andra barnen. Efter en tid av utbredd smitta bland grisgårdarna så har en viss acceptans kring situationen infunnit sig. 

Hur kommer slakterierna att reagera?

Diskussioner har sedan länge inletts mellan myndigheter och grisbransch för att arbeta fram en plan kring vad som ska göras i Sverige då MRSA som kan relateras till en svensk grisgård hittats. Vi kan observera vilka olika förhållningssätt som valts hos våra grannar i Norge och Danmark. Men i Sverige avvaktar vi så länge. 

Men vad ska hända med grisarna från en MRSA-smittad svensk besättning? Kommer de att kunna slaktas eller måste de bli kadaver? Diskussioner har börjat att föras bland slakteriföretagen. Grisar från MRSA-smittade besättningar planeras att slaktas enligt särskild plan. Men det är osäkert hur Livsmedelsverket kommer att agera. Kött anses ju inte utgöra en smittkälla för MRSA till människor. 

Veterinär Karl Pedersen

Håll MRSA borta från svenska grisgårdar

Vad kan du som arbetsgivare, personal och besökare på svenska grisgårdar göra för att minska risken att föra in MRSA-smitta till grisarna? Våra experter inom området, smittskyddsläkare Eva Gustafsson och Karl Pedersen, veterinär på SVA:s antibiotikasektion, är eniga. Det handlar helt enkelt om systematiskt och minutiöst smittskydd och generella hygienregler. Precis det som vi inom grisbranschen är bra på. 

Smittsäkrad Besättning bjuder på sammanställda hygienåtgärder, en bra grund för att lyckas. Och för att bli ännu vassare att hindra MRSA så finns nya rekommendationer på Gård & Djurhälsans hemsida om du söker på MRSA och Dressed for success.

 

Så håller du MRSA borta från svenska grisgårdar i korta drag
 

  • Säkerställ att utlastningen är bra utformad, med säkra rutiner.
  • Provtagning innan nyanställning och efter kontakt med sjukvården under utlandsresa.
  • Se informationsmaterial på Gård & Djurhälsans hemsida och lyssna på de två podcasterna om MRSA.

 

Maria Lindberg
Gård & Djurhälsan

 

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 januari 2020

Senaste

Att försöka bli inspirerad

Krönika: I höstas var jag på möte med banken. ”Vilket spännande jobb du måste ha”, sa den kvinnliga banktjänstemannen. ”Ja, jo”, svarade jag och tänkte kanske inte detsamma, även om jag blev lite avundsjuk på henne där hon satt, i rena kläder, väldoftande och bjöd på gott kaffe. Visst fanns det kontraster mellan oss. Jag känner ofta att man behöver båda delarna i livet. Lika härligt som det är att skrubba bort skit från benen efter en varm shortsdag, lika härligt kan det vara att ta på sig en nystruken skjorta och ha lite glam i livet. Även om man inte ska underskatta de tillfällen när man behövt fixa något snabbt och dragit overallen över partykläderna.

 

Kommentera