Hög tid att kasta in handduken!

I dessa tider har det väl knappast undgått någon att gemensamma hand-handdukar är ett riktigt paradis för bakterier och virus. Engångshanddukar är alla gånger att föredra.

 

Hur många har torkat sig på denna handduk?
Foto: Melina Wilsson

När vi torkar våra händer efter handtvätt så blir torkningen en sista mekanisk rengöring av händerna. En handduk som används ofta hinner sällan torka ordentligt och det ökar risken för att bakterier och virus överlever i handduken. Det finns till och med studier där man odlat fram sjukdomsfram­kallande bakterier från handdukar. Används handduken dessutom av flera olika personer ökar risken för att sprida smittor mellan olika personer. Som exempel kan nämnas bakterier som orsakar hudinfektioner, mag­sjukevirus och säkerligen både influensavirus och coronavirus. 

Inom SSB är det ett krav att det ska finnas torkmöjlighet av engångskaraktär. Pappret är inte enbart till för besökare, utan bör även finnas på toaletter och vid andra handtvättsmöjligheter runt om i besättningen. Den främsta anledningen till detta är att minska risken för att smittämnen så som MRSA förs in i besättningen via besökare. Men också för att minska risken för smittspridning av andra bakterier och virus inom besättningen via smutsiga handdukar.

 

Detta säger Smittsäkrad Besättning Gris, nivå Grund:

  • Möjlighet ska finnas till handtvätt med flytande tvål, varmt och kallt vatten. 
  • Torkmöjligheter av engångstyp (exempelvis pappershanddukar) och handdesinfektionsmedel ska finnas. Tvätt och desinfektion av händer ska alltid ske vid in- och utträde i besättningen.  


Johanna Fjelkner
Gård & Djurhälsan

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 maj 2020

Senaste