Hög kännedom om Från Sverige-märkningen

Svenska konsumenter är i hög utsträckning bekanta med Från Sverige-märkningen. Högst är medvetenheten bland unga vuxna, det visar Svenskmärknings årliga attitydundersökning. 

 

Svenskmärknings attityd­undersökning visar på högt och växande förtroende för svenska livsmedel.
– Från Sverige-märkningen är en välkänd vägvisare till svenska produkter i butiken, säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB.
Foto: Joel Wåreus/Svenskmärkning AB


Det runda Från Sverige-märket bygger på fasta kriterier, regler och kontroller. Märket betyder att varan är född och uppfödd, odlad, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. 

Svenskmärkning AB är det företag som administrerar märkningen och nu visar företagets årliga undersökning att mer än 84 procent av de svenska konsumenterna känner till ursprungsmärkningarna Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige. Störst är kännedomen bland konsumenter i åldern 18 till 35 år, där 92 procent känner till ursprungsmärkningen. 

– Det är glädjande siffror för svensk livsmedelsindustri och handel, bönder och odlare. Vår nya attitydundersökning visar också att unga vuxna tycker att svenska livsmedel är bra val ur miljö- och klimatsynpunkt, säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB.

Undersökningen är gjord av Demoskop som en intervju med 1 028 personer under februari 2020. 

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 28 maj 2020

Senaste

Tak över smågrishörnan ger värme till fler

Många svenska smågrisproducenter brottas med hög smågrisdödlighet. För att öka chanserna till överlevnad är det viktigt att erbjuda suggan och smågrisarna en optimal närmiljö. I ett projekt finansierat av Jordbruksverket har Gård & Djurhälsans veterinärer dokumenterat olika miljöfaktorer och skötselrutiner i 200 svenska smågrisbesättningar. Här redovisas resultaten gällande miljön i smågrishörnan.  

 

Kommentera