Tio i topp 2019 Smågrisproduktion

(föregående års placering inom parantes)

1 Junegården, Daniel och Jennie Juneberg, Kalmar (4)

Smågrisbesättning med 550 suggor i 2-veckorssystem. 31,6 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen sköts av ägarna Jennie och Daniel tillsammans med medarbetarna Ann-Louise, Mantas, Göran och Ovid. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar och tillväxtstall. Betäckningen sker på djupströ och sinsuggorna inhyses i trerummare. Suggorna utfodras med torrt färdigfoder. Arbetsgången är skattad till 13 tim/sugga och år.

Varför är det viktigt med ­produktionsuppföljning? Det ger en indikation på åt vilket håll produktionen rör sig.

Nöjd med i stallet: En väl fungerande BB-box där man kan använda rikligt med halm, lampor och tak över smågrishörnan är viktigt. Djupströbädd i betäcknings­avdelningen samt användningen av torrfoder i produktionen.  

Framgångsfaktorer: Intresserad personal som har ett stort intresse och tar eget ansvar. Att hjälpas åt bidrar också till en rolig arbetsplats. Inte snåla med arbetskraft och rådgivning samt följa fasta rutiner.  

2 Widtsköfle AB, Carl-Georg Stjernswärd, Vittskövle (-)

Integrerad besättning med 265 suggor i 3,3,4-veckorssystem. 30,9 producerade smågrisar/sugga och år. 

Besättningen ägs av Carl-Georg och sköts av ­driftledare Henrik Strindberg tillsammans med medarbetarna Inger, Lisa, Patricia, Emelie, Johanna, Carina, Bo, Magnus, Annelie och Henrik N. Besättningen köper in dräktiga gyltor. Stallarna består av grisningsboxar med skyddsgrind och sinsuggorna hålls i kall lösdrift. Suggorna utfodras genom blötfoderanläggning med inköpt foder. Skattad arbetsgång är 19,6 tim/sugga och år.

Varför är det viktigt med ­produktionsuppföljning? Användningen av produktionsrapporten som uppföljning gör att man får en god översyn och ett bra diskussionsunderlag.

Nöjd med i stallet: Taket över smågrishörnan, skyddsgrinden som kan användas vid behov och den nya semineringsytan i lösdriften.

Framgångsfaktorer: Bytt från trerummare till lösdrift i betäckningsavdelningen. Väl inarbetad personal som har tydliga ansvarsområden, vilket gör att man blir specialiserad på sina arbetsuppgifter, samtidigt som det finns utrymme att experimentera och testa nya rutiner. Rätt utfodring av suggorna gör att man får bra hull och högpresterande suggor. Under året har besättningen blivit helintegrerad vilket har sporrat till nytt tänk och att man bättre hinner med ”sin” grupp vid grisning. Fick goda råd av Jan Vugts och Anna-Maria Larsson i samband med Gyltprojektet. Rådgivning av Jessica Sandberg Hansson, Gris­konsult och ­veterinären Erik Nörregård, Gård & Djurhälsan.

3 Erland Jakobsson, Ljungbyholm (1)

Externintegrerad smågrisbesättning med 85 suggor i 3-veckorssystem. 30,8 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen sköts av ägaren Erland Jakobsson tillsammans med medarbetaren Gudrun Andersson. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar och tillväxtstallar, sinsuggorna hålls i trerummare. Grisarna utfodras med torrt färdigfoder. Arbetsgången är skattad till 20 tim/sugga och år.

Varför är det viktigt med ­produktionsuppföljning? Utan produktionsuppföljning så arbetar man lite i blindo och som tävlingsmänniska är det en sporre att kunna följa produktionsresultaten. 

Nöjd med i stallet: Den egendesignade grisningsboxen med en stor skyddad smågrishörna som rymmer stora kullar och tillväxtboxar med turbomat. 

Framgångsfaktorer: Grisningsboxen med den extra stora smågrishörnan i kombination med användningen av amsuggor som bidrar till att kunna ta fram fler smågrisar samt framsteg i avelsmaterialet. 

4 Kialtsdal Lantbruks AB, Frederik Nilsson, Vinslöv (2)

Smågrisbesättning med 390 suggor i 3-veckorssystem. 30,7 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen ägs av Frederik Nilsson och sköts tillsammans med två medarbetare. Besättningen köper in gyltämnen. Stallarna består av traditionella grisningsboxar, tillväxtboxar med tak och djupströbädd till sinsuggorna. Utfodras med torrt inköpt foder. Arbetsåtgången är skattad till 10 tim/sugga och år.  

Varför är det viktigt med ­produktionsuppföljning? Produktionsuppföljning sker genom programmet WinPig som i dag är det programmet som det sker mest utveckling inom.

Nöjd med i stallet: Nöjd med stallet och skulle inte vilja ändra på dagens system. 

Framgångsfaktorer: Intresserad och ambitiös personal som arbetar tillsammans på ett bra sätt. Bra samarbete med veterinär Erik Lindahl, Lundens Djurhälsa och Simon Kvartborg, KLS Ugglarps Dalsjöfors.  

5 Håstad Gris AB, Torbjörn Sigesgård och Mikael Betåker, Kristianstad (8)

Externintegrerad besättning med 495 suggor i 2-veckorssystem. 30,6 producerade smågrisar/sugga och år. 

Besättningen sköts av ägarna Torbjörn och Michael tillsammans med medarbetarna Ingela Sigesgård, Malin Didriksson, Malin Jönsson, Ulrika Hagbyhn och Pernilla Andersson. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsavdelning och tillväxtavdelning, betäckningen sker på djupströbädd och sinsuggorna hålls i Burträskbox. Grisarna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbetsgång är 16 tim/sugga och år. 

Varför är det viktigt med ­produktionsuppföljning? Produktionsrapporten används för att man ska veta att alla siffror är korrekta, rapporten ger en bild av hela produktionen och man får snabbt fram resultat.

Nöjd med i stallet: Helhets-lösningen i stallarna är bra, extra nöjda med BB-boxarna som är lättskötta och att betäckningen sker i djupströbädd. I betäckningen används Stimulus galtsadel som underlättar arbetet och har gett ett ökat resultat. Torrfodret från Lantmännen bidrar till säkra resultat.  

Framgångsfaktorer: Tydliga rutiner som följs upp noggrant och leder till fokus på rätt arbetsinsats vid rätt tidpunkt och analyseras med en noggrann uppföljning. Perso­nalen är ett glatt gäng med stort intresse där alla tar ansvar för sina uppgifter. Gott samarbete med Jessica Sandberg, Griskonsult och Simon Åker­blom, Gård & Djurhälsan.

6 Sofielunds Lantbruks AB, Anette och Fredrik Persson, Fjälkinge (-)

Integrerad besättning med 380 suggor i 3-veckorssystem. 30,1 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen sköts av ägarna Anette och Fredrik Persson tillsammans med medarbetarna Linda, Jennie och Linnea. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar, tillväxtboxar med långtråg och djupströbäddar för sinsuggorna. Suggorna utfodras med köpt blötfoder. 

Varför är det viktigt med ­produktionsuppföljning? För att kontrollera produktionen.

Nöjd med stallet: Djupströ­bädden som stimulerar sug­gorna till att röra sig mycket under dräktigheten. 

Framgångsfaktorer: En engagerad personal vars arbete leder till harmoni bland djuren, avelsframstegen inom DanBred Duroc. 

6 Åby storgård, Charlotte Önnestedt och Per Pålsson, Ödeshög (4)

Integrerad besättning med 330 suggor i 2-veckorssystem. 30,1 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen sköts av ägarna Charlotte och Per tillsammans med medarbetarna Lisa, Jennifer, Pia och Hedda. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar med gjutjärnsspalt, tillväxtboxar med tvärtråg och inhysning av sinsuggor i Burträskboxar. Suggorna utfodras med eget blötfoder. Skattad arbetsåtgång cirka 11 tim/sugga och år. 

Varför är det viktigt med ­produktionsuppföljning? Det gör det möjligt att följa utvecklingen på nyckeltalen vilket stimulerar till att arbeta med djuren för att uppnå bättre resultat.

Nöjd med i stallet: Bra planlösning på stallet som gör  att det är nära till alla djuren, lättskött och lättarbetat. Man får en bra överblick på suggorna i Burträskboxarna där de går i mindre och anpassade grupper.    

Framgångsfaktorer: Det finns noggranna och dokumenterade rutiner. Grisningen är planerad till måndagar när det är personal på plats som får ha full fokus på grisningen, mjölk­ersättning ges i skålar. Samarbete med rådgivaren Per Knudsen, Danish Crown.  

8 Blackert Lantbruk, Jeanette och Hans Blackert, Skänninge (7)

Integrerad besättning med 456 suggor i 3-veckorssystem. 29,8 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen sköts av ägarna Jeanette och Hans Blackert tillsammans med medarbetarna Karin Linderson, Anna Löfgren och Mathias Tunberg. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar, tillväxtboxar och djupströbädd till betäckning- och sinavdelning. Suggorna utfodras med hemmablandat blötfoder som innehåller gränsmjölk, i ett restlöst system. Skattad arbetsåtgång är 12 tim/sugga och år.

Varför är det viktigt med ­produktionsuppföljning? Används för att kunna följa resultaten över tid för att kunna utvärdera vad som är bra och vad som kan göras bättre.

Nöjd med i stallet: Djup­strö­bädd till suggorna som ger lunga, fina och friska suggor. 

Framgångsfaktorer: Mycket engagerad, noggrann och ansvarsfull personal som hela tiden filar på saker/rutiner för att det ska bli bättre. Medveten rekrytering och noggranna rutiner. 

9 Löderups Gris AB, Johan Thuresson, Löderup (3)

Integrerad avelsbesättning med 300 suggor i 4,4,3-veckorssystem. 29,6 producerade små­grisar/sugga och år. 

Besättningen sköts av ägaren Johan tillsammans med medarbetarna Karin Pålstam, Piotr Gieda, Gabriel Gieda och Marian Pliszka. Avelsbesättning med Z som moderdjur som producerar TN70 till försäljning. Stallarna består av grisningsboxar, tillväxtboxar och sinsuggorna går i trerummare. Suggorna utfodras genom blötfoderanläggning med inköpt foder. Arbetsåtgången är skattad till 15 tim/sugga och år. 

Varför är det viktigt med ­produktionsuppföljning? Det man inte mäter kan man inte förbättra. 

Nöjda med stallet: Nöjd med helheten som fungerar bra. 

Framgångsfaktorer: Enga-gerad personal! En sugga som fungerar i produktionen tar bra hand om sina smågrisar och bidragande orsaker är ett bra avelsmaterial samt att stort fokus läggs på utfodring av suggan. Under året har överkorsningen med Z-linjen kommit i mål. Rådgivning av Chris Opschoor, TopigsNorsvin och veterinären Erik Nörregård, Gård & Djurhälsan.

9 Persgård, Anna och Örjan Bertilsson, Varberg (7)

Smågrisbesättning med 276 suggor i 4,4,3-veckorssystem. 29,6 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen sköts av ägarna Anna och Örjan Bertilsson tillsammans med medarbetarna Annika Bengtsson, Abedin Berisha och Kristofer Berntsson. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsavdelningar utan skyddsgrind och tillväxt­avdelningar. Betäckningen sker i semineringsbås i djupströbädd med galtvagn och sinsuggorna inhyses i trerummare. Grisarna utfodras med blötfoder. Skattad arbetstidsåtgång är 12 tim/årssugga. 

Nöjd med i stallet: Ljust och trivsamt stall med egenutvecklad och lättarbetad grisningsbox för lösgående suggor. Klimatstyrd och lättarbetad smågrishörna.

Framgångsfaktorer: Strikta rutiner med personal som gör ett superjobb och ställer upp så mycket de kan. Stort fokus läggs på god djurhälsa och grisningen. Byte till DanBred Duroc har haft en positiv påverkan på resultatet. God rådgivning av Jessica Sandberg Hansson, Griskonsult, Tore Elisson, Vallberga Lantmän och Katarina Karlsson Frisch, veterinär på Gård & Djurhälsan. 

 

Resultat för besättningarna på topplistan
  2019 2018
Producerade smågrisar/årssugga 30,2 30,0
Medelantal suggor+gyltor 330 335
Levande födda/kull 15,3 15,0
Avvanda per kull 13,4 13,1
Dödlighet före avvänjning, % 12,5 12,6
Dödlighet efter avvänjning, % 1,4 1,4
Grisningsprocent 90,7 89,7
Improduktiv tid, dagar 9,7 10,2

Alla besättningar som sänder in resultat till medeltalsberäkningen har möjlighet att hamna på 10 i topp. I referensgrupp WinPig har vi beslutat att följande regler ska gälla för att besättningen skall vara aktuell för topplistan:

  • De insända resultaten skall tillsammans omfatta minst 250 dagar.
  • Det måste finnas minst två perioder insända under året.
  • Referensgruppen förbehåller sig rätten att utesluta eller korrigera resultatet, för besättningar där vi (om möjligt i samråd med eventuell rådgivare) bedömer att resultatet är felaktigt eller orimligt.

Referensgrupp WinPig har bestått av Kerstin Annér, Elin Karlsson och Ingvar Eriksson - Gård & Djurhälsan, Åsa Bönnestig - Svenska Köttföretagen, Joakim Gylling - KLS Ugglarps, Sophia Isberg - HKScan Agri och Caroline Germer - Skövde Slakteri.

 

Grisföretagaren

Artikeln publicerades måndag den 15 juni 2020

Senaste