Tio i topp 2019 Slaktgrisproduktion

(föregående års placering inom parantes)

1 Önnerståhl Smågris AB, Jonas Önnerståhl, Eskilstuna (1)

Del- och externintegrerad besättning med 1 760 slaktgrisplatser i fem avdelningar med långtrågsboxar. Producerar cirka 5 800 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande drank, premix, åkerböna, mjölk, lite bröd samt spannmål. Foderrecepten ändras ungefär en gång i veckan och foderjusteringen sköts med extrem noggrannhet. 

Besättningen sköts av ägaren Jonas Önnerståhl tillsammans med personalen Merja Vaino och Annika Isherwood. Skattad arbetstidsåtgång är 20 min/slaktgris. Alla inköpta grisar vägs och 20 % av egna små­grisar vägs vid insättning. 

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? Produktionsuppföljning sporrar att alltid göra sitt bästa.  

Nöjd med i stallet: Nöjd med långtrågsboxarna och med tvättroboten som underlättar arbetet och minskar tiden som behöver läggas ned vid tvättning, vilket i sin tur lett till en längre tomtid mellan omgångarna och ett förbättrat hälsoläge.

Framgångsfaktorer: Perso­nal som är experter på foderjustering vilket är viktigt då recepten ändras regelbundet. Har testat att använda rökbomber med desinfektionsmedel efter tvätt vilket har givit en ökad tillväxt och kommer fortsätta användas.

2 Brännebergs Gård AB, Karin och Patrik Velander, Kvänum (9)

Slaktgrisproduktion med 1 600 platser i fyra avdelningar med långtråg. Producerar cirka 5 300 grisar/år. Utfodrar med blötfoder som innehåller vassle, åkerböna, rapsmjöl, spannmål och premix. 

Besättningen sköts av ägarna Karin och Patrik Velander och skattad arbetsgång är 17 min/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning. 

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? För att se resultatet av produktionen.

Nöjd med i stallet: Ett lättskött stall där man har en bra överblick över grisarna i långtrågsboxarna. 

Framgångsfaktorer: Nog­grannhet i arbetet och regelbundna analyser på alla råvaror, justerar recepten ofta. 

3 Rydberga Gård, Andreas och Katarina Rydén, Edsbruk (-)

Helintegrerad besättning med 1 040 platser i långtrågsboxar. Producerar cirka 3 370 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande Frödingevassle. 

Besättningen sköts av ägarna Andreas och Katarina tillsammans med medarbetarna Anna Nyberg, Emil Murto samt Emil och Joel Rydén. Skattad arbetsåtgång är 20 min/slaktgris. 75 % av grisarna vägs vid insättning. 

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? För att kunna hålla koll på resultat vid förändring.

Nöjd med i stallet: Bra ventilation som ger rena stallar och tillåter mycket halm.

Framgångsfaktorer: Egna friska grisar vid insättning. 

4 Strömsnäs Gård, Christer Hylander, Västerås (2)

Helintegrerad besättning med 

1 080 slaktgrisplatser i tre avdelningar med långtråg. Producerar cirka 4 200 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande koncentrat, gårdsegen spannmål, ärtor och vatten.

Besättningen sköts av ägaren Christer och medarbetaren Josefin Ingvast. Skattad arbetsåtgång 16 min/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning samt innan första och andra skicket. 

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? För att man ska kunna se vilka insatser som ger effekt, att kunna jämföra sig med andra blir en sporre för arbetet.

Nöjd med i stallet: Lång­trågs­boxarna fungerar bra, ger god hygien i stallet och minimalt med skrapning, vilket gör att boxarna är lättskötta. Helhetslösningen fungerar helt enkelt bra.

Framgångsfaktorer: Josefin är väldigt engagerad och duktig både på gris och produktionsuppföljning. Fina smågrisar vid insättning som inte får någon svacka vid flytt till slaktgrisstallet. Har bytt ras till Norsvin Duroc och upplever en förbättrad foderomvandlingsförmåga och bättre boxhygien. 

4 Linus och Alice Lantbruk, Linus Lind och Alice Torvinen, Hagby (-)

Externintegrerad besättning med 650 slaktgrisplatser i sex avdelningar med tvär- respektive långtrågsboxar. Producerar 2 400 grisar/år. Grisarna ut­fodras med köpt blötfoder.

Besättningen sköts av Linus och Alice. Skattad arbetsåtgång är 25 min/slaktgris. Alla smågrisar vägs vid insättning och innan slakt. 

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? För att se resultat och förändringar i produktionen.

Nöjd med i stallet: Hel­heten.

Framgångsfaktorer: Fina grisar vid insättning och byte av faderras till DanBred Duroc, samt byte till syrat foder.

6 Skälby Grisen AB, Per Nilsson, Enköping (6)

Externintegrerad besättning med 2 500 slaktgrisplatser i åtta avdelningar med tvärtrågsboxar. Producerar 8 800 grisar/år. Grisarna utfodras med eget blötfoder och föds upp enligt HKScans rapsgriskoncept.

Besättningen sköts av djurchefen Petra Lindblad tillsammans med Armands Caune. Skattad arbetsgång är 17 min/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning. 

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? Regelbunden uppföljning är viktig för att mäta effekten av insatta resurser, kunna sätta och mäta mål samt för underlag till budget och styrning av företaget.

Nöjd med i stallet: Det restlösa utfodringssystemet som håller en god foderhygien. 

Framgångsfaktorer: Flödet styrs från födsel till slakt med hjälp av systerföretaget Esplunda Grisen AB. En stor framgångsfaktor är engagerad och ambitiös personal som arbetar enligt Lean. Besättningen har ett bra hälsoläge från födsel till slakt och utfodringen styrs med noggrann foderjustering. 

7 Klas-Erik Andersson, Gnarp(-)

Slaktgrisproduktion med 1 720 platser i fyra avdelningar med långtrågsboxar. Producerar 

5 700 grisar/år. Grisarna utfod-ras med blötfoder innehållande vete, korn, havre, rapsmjöl och premix. 

Besättningen sköts av ägaren Klas-Erik och medarbetaren Tobias Gradin. Skattad arbetsgång är 10–11 min/slaktgris. 

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? Det är det enda hjälpmedlet man har för att veta var man är, dessutom är det roligt!

Nöjd med i stallet: Bra luftkvalité, ventilationssystemet från Skiold fungerar kanon!

Framgångsfaktorer: Får bra smågrisar från smågrisleverantören, använder Improvac istället för kastration. En duktig och noggrann personal och en bra stallmiljö. 

8 Blackert Lantbruk, Hans och Jeanette Blackert, Skänninge (5)

Helintegrerad besättning med 3 000 slaktgrisplatser i åtta avdelningar med tvär- respektive långtrågboxar. Producerar runt 10 500 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande vassle och gränsmjölk. 

Besättningen sköts av ägarna Jeanette och Hans samt medarbetaren David West­man. Skattad arbetsåtgång 10 min/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning. 

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? Genom produktionsuppföljning kan man följa resultatet över tid för att se vad som är bra och vad som kan förbättras.

Nöjd med i stallet: Nya epoxigolv i det gamla tvärtrågsstallet och spaltbevattning i båda uppfödningsstallarna.  

Framgångsfaktorer: Otroligt engagerad medarbetare med djuröga. Bra och jämn kvalité på foder i kombination med fina smågrisar vid insättning.  

9 Evertsholms Lantbruk AB, Jan och Catrin Siverskog, Söderköping (8)

Integrerad satellit med 1 600 slaktgrisplatser i fyra avdelningar i långtrågsboxar. Producerar 5 700 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder enligt HKScans rapsgriskoncept. Ingen soja används i fodret, rapsdrank och åkerböna används som proteinkällor.  

Besättningen sköts av ägarna Jan och Catrin tillsammans med personalen Andrzej Lobodzinski och Pawel Bog­usz. Skattat arbetsgång är cirka 15 min/slaktgris. 20 % av grisarna vägs vid insättning. 

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? Det gör det möjligt att jämföra sig med andra producenter.

Nöjd med i stallet: Lång­trågs­boxarna som ger en bra boxhygien och tar mindre tid att skrapa, vilket ger mer tid för skötsel av grisarna.

Framgångsfaktorer: Enga­gerad personal, användningen av rapsdrank som proteinkälla samt noggrannhet kring foderjusteringar. Deltagandet i ERFA-gruppen för rapsgrisproducenter är en annan framgångsfaktor. 

10 Mycklinge Skarsvad Gris AB, Mats Petters-son, Tina och Leif Sjödin, Vicki Skure Eriksson och Johan Eriksson, Västerås (4)

Externintegrerad ­besättning med 2 400 ­slaktgrisplatser i sex avdelningar med långtrågsboxar. Producerar 8 000 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder och föds upp enligt HKScans rapsgriskoncept. 

Besättningen sköts av medarbetarna Magnus, Anneli och Mia. En tredjedel av grisarna vägs vid insättning och skattad arbetsåtgång är 18 min/gris. 

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? Användning av omgångsvis uppföljning i kombination med engagerad och uppmärksam personal gör det möjligt att vid behov snabbt justera rutiner.

Nöjda med i stallet: Att stallet levererar friska och välmående grisar med god tillväxt trots byggår -96. Stor eloge till Mats P som legat ett steg före med kontinuerligt underhållsarbete.  

Framgångsfaktorer: Raps­gris­konceptet tillsammans med andra som sätter fokus på uppföljning i grupp som sporrar. 

 

Resultat för besättningarna på topplistan
  2019 2018
Tillväxt, gram/dag 1011 (1000)
Foderförbrukning, MJ NE/kg tillväxt 23,7 (23,0)
Klassning, % 58,5 (58,7)
Dödlighet, % 1,1 (1,4)

För att få fram de bästa besättningarna har vi vägt samman tillväxt, foderförbrukning, klassning och dödlighet med ekonomiska vikter. Tillväxten är korrigerad till samma insättningsvikt och foder-förbruk¬ningen till samma insättningsvikt och samma slaktvikt.

Alla besättningar som sänder in resultat till medeltalsberäkningen har möjlighet att hamna på 10 i topp. I referensgrupp WinPig har vi beslutat att följande regler ska gälla för att besättningen skall vara aktuell för topplistan:

  • Det skall finnas insända resultat för minst 60% av besättningens slakt. 
  • Perioder räknas till de år de avslutas, dvs. alla perioder med sista slakt under 2019 räknas till 2019. 
  • Helst bör alla grisar vägas vid insättningen, om så inte är fallet bör åtminstone en representativ del av grisarna vara vägda. 
  • Vid användning av alternativt foder bör detta vara energivärderat.
  • Referensgruppen förbehåller sig rätten att utesluta, eller korrigera resultatet, för besättningar där vi (om möjligt i samråd med eventuell rådgivare) bedömer att resultatet är felaktigt eller orimligt.

Referensgrupp WinPig har bestått av Kerstin Annér, Elin Karlsson och Ingvar Eriksson - Gård & Djurhälsan, Åsa Bönnestig – Svenska Köttföretagen, Joakim Gylling – KLS Ugglarps, Sophia Isberg – HKScan Agri och Caroline Germer – Skövde Slakteri.

 

Grisföretagaren

 

Artikeln publicerades måndag den 15 juni 2020

Senaste