Sökes: lantbrukares uppfattningar om skogsjordbruk

Skogsjordbruk är en odlingsmetod som integrerar träd och/eller buskar med grödor eller djur. I en masteruppsats ska Carolina Yang nu kartlägga produktionsformens möjligheter och begräsningar och behöver därför din hjälp med att svara på en enkät. 

Carolina Yang är student vid SLU i Alnarp. I hennes masteruppsats jämförs utvecklingen av skogsjordbruk i södra Sverige med densamma i Danmark. En del i projektet är att kartlägga hur lantbrukare ser på skogsjordbruk och därför efterlyser Carolina nu lantbrukares svar på en enkät.  

Carolina Yang läser sin masterutbildning på agroecology-programmet vid SLU. 
Foto: Privat

– Om du är en gårdsägare som för tillfället brukar ett produktionssystem så skulle jag gärna vilja höra dina åsikter och jag hoppas att du kan delta i undersökningen. Oavsett om din produktion är orienterad mot grödor, boskap och/eller skogsbruk så är din åsikt väldigt viktig för projektet, säger Carolina. 

Enkäten som är helt anonym tar 10-15 minuter att genomföra och består av allmänna frågor om gården samt frågor som berör inställning till skogsjordbruk. Frågeformuläret som du når här https://bit.ly/skogsjordbrukgf är tillgängligt fram tills den 17:e juli. 

Grisföretagaren
Tel: 019-760 94 00
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 juni 2020

Senaste