Sökes: lantbrukares uppfattningar om skogsjordbruk

Skogsjordbruk är en odlingsmetod som integrerar träd och/eller buskar med grödor eller djur. I en masteruppsats ska Carolina Yang nu kartlägga produktionsformens möjligheter och begräsningar och behöver därför din hjälp med att svara på en enkät. 

Carolina Yang är student vid SLU i Alnarp. I hennes masteruppsats jämförs utvecklingen av skogsjordbruk i södra Sverige med densamma i Danmark. En del i projektet är att kartlägga hur lantbrukare ser på skogsjordbruk och därför efterlyser Carolina nu lantbrukares svar på en enkät.  

Carolina Yang läser sin masterutbildning på agroecology-programmet vid SLU. 
Foto: Privat

– Om du är en gårdsägare som för tillfället brukar ett produktionssystem så skulle jag gärna vilja höra dina åsikter och jag hoppas att du kan delta i undersökningen. Oavsett om din produktion är orienterad mot grödor, boskap och/eller skogsbruk så är din åsikt väldigt viktig för projektet, säger Carolina. 

Enkäten som är helt anonym tar 10-15 minuter att genomföra och består av allmänna frågor om gården samt frågor som berör inställning till skogsjordbruk. Frågeformuläret som du når här https://bit.ly/skogsjordbrukgf är tillgängligt fram tills den 17:e juli. 

Grisföretagaren
Tel: 019-760 94 00
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 juni 2020

Senaste

Tak över smågrishörnan ger värme till fler

Många svenska smågrisproducenter brottas med hög smågrisdödlighet. För att öka chanserna till överlevnad är det viktigt att erbjuda suggan och smågrisarna en optimal närmiljö. I ett projekt finansierat av Jordbruksverket har Gård & Djurhälsans veterinärer dokumenterat olika miljöfaktorer och skötselrutiner i 200 svenska smågrisbesättningar. Här redovisas resultaten gällande miljön i smågrishörnan.  

 

Kommentera