När nätterna blir långa och kölden sätter in - då flyttar gnagarna in

Med tanke på deras ringa storlek så kan gnagare orsaka väldiga skador och även sprida sjukdomar. De kan både bära på smittor som kan göra grisarna sjuka och smittor som kan göra oss människor sjuka. Smittor som vi dessutom inte vill få in i vår livsmedelsproduktion. Därför är det viktigt att försöka hålla dem ute ur ­stallarna!

 

Foto: Mostphotos.com


En yta på två meter runt stallar och foderanläggningar bör hållas fri från hög växtlighet så som gräs, ogräs, träd, buskar och även byggnadsmaterial, förbrukad inredning och liknande. Har man gräs ska detta hållas kortklippt, men allra bäst är det om ytan närmast husen är hårdgjord eller grusad. 

Högväxande växter och förvaring av utrustning eller bråte utgör ett skydd för gnagarna så att de ostört kan röra sig längs byggnaderna. Råttor och möss är dessutom väldigt bra på att klättra och hoppa. En råtta kan hoppa upp till en meter utan att ta sats. Undvik att hjälpa dem på traven genom att skapa en klätterställning åt dem.  

Fixa fasaden

När ytan runt stallen är röjd ska fasaden ses över. Täta eventuella hål och laga trasiga nät framför ventiler och liknande. Tänk på att använda finmaskiga nät av metall, annars kan möss och råttor gnaga sönder dem. 

En mus kan ta sig in genom hål som är så små som sex till sju millimeter - så även små håligheter måste lagas eller nätas! Det finns en mängd olika typer av gnagarsäkra nät och även färdiga tätningsmassor att köpa.  

Bjud inte på buffé

Även inne i stallarna gäller det att göra miljön otrevlig för möss och råttor. Foder som står i otäckta kärror, öppna säckar och foderspill vid läckande ledningar och i foderkök blir som en ”all you can eat”-buffé. Varför flytta när det finns obegränsad tillgång på mat? Även förvaring av utrustning och tomkartonger blir en bra skyddad plats, så håll gärna golven rena från grejer. 

Regelbunden skadedjursbekämpning är ett krav i besättningar anslutna till SSB. Eftersom många rodenticider i dag endast får användas av professionella skadedjursbekämpare ska besättningen vara ansluten till någon certifierad firma som har kunskap om skadedjursbekämpning och tillgång till effektiva metoder (behörighet att hantera bekämpningsmedel av klass 1 SOX). Alternativt ska du som djurhållare själv vara certifierad.
 

Detta anges i SSB Grund om skadedjursbekämpning

 • Den allmänna ordningen i och utanför grisstall, hägn och personalutrymmen ska vara godtagbar.
 • Foder, foderråvaror och strömedel ska lagras hygieniskt säkert och så långt det är möjligt vara väl skyddade för fåglar, gnagare och andra skadedjur.
 • Regelbunden skadedjursbekämpning ska tillämpas genom att besättningen anlitar certifierad skadedjursbekämpare.

 

Gnagare som smittspridare

Gnagare kan bära på smittor som dels kan orsaka sjukdom hos grisarna. Men de kan också bära på sjukdomar som kan orsaka sjukdom hos människor. Här är några exempel på sjukdomar:

 

Sjukdomar hos grisar

 • Leptospira spp.
 • Brachyspira hyodysenteriae
 • Lawsonia intracellularis
 • Encephalomyocarditvirus (EMCV)

 

Livsmedelsburna smittor

 • Trikiner
 • Campylobacter spp.
 • Yersinia entericolitica
 • Salmonella

 

Johanna Fjelkner
Gård & Djurhälsan

 

Artikeln publicerades fredag den 28 augusti 2020

Senaste

Minska klimatpåverkan från din grisuppfödning

Klimatavtrycket från svensk grisuppfödning har minskat rejält de senare åren, det visar den kartläggning som slutrapporterats under hösten. Du som grisuppfödare har en viktig roll i utvecklingen som pågår kontinuerligt. Här presenterar vi några av de insatser du kan göra på gården för att bidra till ett lägre klimatavtryck från svensk grisuppfödning. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.

 

Kommentera