ASF i Tyskland – marknaden håller andan

Frågan var enligt flertalet experter mer när än om. Tyskland har fått sina första fall av afrikansk svinpest (ASF) på vildsvin och reaktionerna från omvärlden lät inte vänta på sig. I skrivande stund är antalet påvisat smittade vildsvin uppe i 20 stycken.

Det var torsdagen den 10 september som den tyska jordbruksministern Julia Klöckner bekräftade på en presskonferens att Tyskland upptäckt landets första fall av ASF på vildsvin. Bransch- och företagsföreträdare från olika länder i Europa höjde inte på ögonbrynen - situationen var väntad, framförallt sedan ASF börjat sprida sig i västra Polen under hösten 2019. 

De ASF-smittade vildsvinen, som i skrivande stund är 20 till antalet, har alla påvisats inom samma område i Brandenburg, sydöst om Berlin och nära gränsen till Polen. 
Grafik: Malin Strandli

– Vildsvinsjakten längs gränsen mellan Polen och Tyskland har påverkats av att samhället tidigare varit stängt på grund av corona, berättar Margareta Åberg, grisexpert på LRF och vice ordförande i Copa Cogeca Pig Meat. 

Inte ett enskilt fall

Det faktum att det första vildsvinet var en gylta eller sugga, gjorde att förhoppningarna om att det kunde vara ett enskilt och isolerat fall omedelbart grusades, då honorna vanligen lever i flockar och viruset är smittsamt och dödligt. Och mycket riktigt har det påvisats nya fall kontinuerligt. Antalet bekräftat smittade vildsvin är enligt det tyska livsmedels- och jordbruksministeriet i skrivande stund uppe i 20, och få saker tyder på att det sista smittade vildsvinet ännu har hittats. Inga tamgrisbesättningar är smittade i dagsläget. 

Samtidigt jobbar Tyskland intensivt, på samma sätt som Tjeckien och Belgien gjort med framgång, med att bekämpa och begränsa spridningen. 

Initialt prisras

Tyskland är en stor spelare på den internationella grismarknaden, framförallt som exportör av griskött och importör av smågrisar. Länder som Japan, Filippinerna, Sydkorea, Brasilien, Argentina och Mexiko valde ganska snart efter första ASF-fallet att stänga sina gränser för tyskt griskött. Så gjorde även Kina, som enligt Pig Progress årligen handlar tyskt griskött till ett värde av cirka en miljard euro. 

Margareta Åberg är specialiserad på frågor som rör gris och arbetar på LRF. Hon sitter även som vice ordförande i Copa Cogeca Pig Meat, en grupp med grisexperter från flertalet av EU:s medlemsstater. Gruppen har nu möte cirka en gång i veckan med anledning av situationen med ASF i Tyskland.  
Foto: Privat

– Priserna rasade ganska ordentligt i Tyskland de första dagarna när det hände, men har stabiliserat sig sedan. Prisbilden i större delen av resten av EU är förhållandevis stabil, berättar Margareta Åberg. 

Regionalisering önskas

Inom EU finns en överenskommelse om regionalisering, det vill säga att griskött från det drabbade området inte får säljas inom unionen, men att kött från resten av ett drabbat land är okej som handelsvara. 

– Tyskland har länge haft kontakt med Kina om regionalisering, ett arbete som nu intensifierats. ASF har legat som ett svart hot i bakgrunden hela tiden i och med att det varit så nära den tyska gränsen, säger Margareta Åberg, som är försiktigt hoppfull:

– Det är en stor efterfrågan på griskött från Kina, där en växande medelklass i allt högre utsträckning vill äta kött. Jag tror och hoppas att kineserna har god tilltro till den europeiska grisuppfödningen, av skäl som låg antibiotikaförbrukning och frihet från det tillväxtfrämjande preparatet ractopamin. Man avvaktar och håller tummarna vecka för vecka att det här ska gå vägen. 

Svenskt konsumentförtroende

Det svenska grispriset har i skrivande stund inte påverkats av förloppet i Tyskland.

– Allt kan ju hända. Men sedan 2014 har vi haft ett stabilt pris. Vi följer visserligen inte med resten av Europa upp, men vi har inte heller åkt med ner i den svackan som är nu, och det måste väl ändå vara ett tecken på att vi har ett starkt förtroende hos den svenska konsumenten. Men visst finns det aktörer på den svenska marknaden som kan lockas att gå över till utländskt om det blir riktigt billigt, säger Margareta och konstaterar krasst: 

– Det är väntans tider, man går på helspänn och avvaktar hur marknaden ska utveckla sig. 

 

Afrikansk svinpest (ASF)

  • ASF är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. ASF drabbar inte människor. 
  • Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar, redskap med mera. Eftersom viruset kan överleva flera år i kylt eller fryst kött och i många rökta eller saltade produkter så är matavfall ett mycket viktigt spridningssätt till nya områden. 
  • Afrikansk svinpest lyder under epizootilagen. Om man misstänker att ett djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. 
  • En förutsättning för att ha möjlighet att begränsa spridning av ett eventuellt ASF-utbrott är tidig upptäckt. Rapportera därför alltid fall av sjuka eller döda vildsvin till SVA.

Källa: SVA

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 22 september 2020

Senaste

Svensk gris är en framtidsgris

Vad du äter definierar i mångt och mycket vem du är eller vem du vill vara. Det finns en uppsjö av olika typer av kosthållning och det ena är trendigare än det andra. Jag lärde mig nyligen ett nytt ord, ”stockholms­vegan”, vilket är en person som vill vara vegan men gör för många undantag för att kunna kalla sig vegan. Veganism är inte enbart en kosthållning utan en filosofi samt livsstil och ordet missbrukas ofta. 

Kommentera