Svenskt griskött till Filippinerna

I början av året fick Sverige ett exportgodkännande för griskött till Filippinerna. Nu i slutet av sommaren exporterades de första produkterna.

Nu har de första leveranserna av svenskt griskött nått Filippinerna. Foto: Emma Sonesson

– Det är mycket glädjande att våra svenska företag nu tar tillvara på möjligheten att exportera fläskköttsprodukter till Filippinerna. Att exporten kommer igång snabbt efter godkännandet visar också på en bra efterfrågan på svenska fläskköttsprodukter som håller hög livsmedelssäkerhet, säger landsbygdminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

Näringsdepartementet skriver att tack vare ett nära och effektiva samarbete mellan regering, bransch och myndighet var exportgodkännandet till Filippinerna möjligt. De menar att det aktuella landet är en marknad med stor potential, där export kommer bidra till merintäkter för den svenska köttbranschen.

50 procent

I dag ligger exportandelen i den svenska livsmedelsindustrin på omkring 30 procent. Till år 2030 är målet att andelen ska upp till 50 procent.

Inom ramen för livsmedelsstrategin satsar regeringen bland annat 32 miljoner årligen fram till och med 2025 på att just öka exporten.

Ökad konkurrenskraft

– Livsmedelsstrategin bidrar till att hela Sverige håller ihop och att vi ser till hela landets potential. Med anledning av pågående pandemi är det viktigt att stärka svensk livsmedelsproduktion och ökad export är centralt för att svenska livsmedelsföretag ska öka sin konkurrenskraft. Regeringen fortsätter att långsiktigt och strategiskt arbeta för ökad livsmedelsexport som stärker svenska jordbruks- och livsmedelsföretag. Med stärkt konkurrenskraft i hela livsmedelskedjan skapas hållbar tillväxt och fler jobb i hela landet, säger Jennie Nilsson.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 22 september 2020

Senaste

Svensk gris är en framtidsgris

Vad du äter definierar i mångt och mycket vem du är eller vem du vill vara. Det finns en uppsjö av olika typer av kosthållning och det ena är trendigare än det andra. Jag lärde mig nyligen ett nytt ord, ”stockholms­vegan”, vilket är en person som vill vara vegan men gör för många undantag för att kunna kalla sig vegan. Veganism är inte enbart en kosthållning utan en filosofi samt livsstil och ordet missbrukas ofta. 

Kommentera