Grisbesättning i Skåne drabbad av ovanlig salmonella

För första gången på 40 år har en grisgård i Sverige fått in Salmonella Choleraesuis i besättningen. Det är en ovanlig typ av salmonella, som kan orsaka stor skada.

En grisbesättning i Skåne har fått Salmonella Choleraesuis, en väldigt ovanlig typ av salmonella som inte förekommit i Sverige på 40 år. (Grisarna på bilden har inget att göra med den smittade gården.) Foto: Emma Sonesson

Den drabbade besättningen, som bland annat föder upp livdjur, konstaterades smittad den 15 september. Ett 20-tal gårdar har tagit emot djur från den drabbade gården, och nu pågår provtagning för att se om smittan spridit sig. Men enligt Jordbruksverket har hittills ingen smitta av den ovanliga sorten påvisats utanför gården.

Sedan i somras har totalt fyra gårdar i Skåne fått problem med just salmonella. Men det är endast på en av gårdarna som den ovanliga typen av salmonella konstateras.

Symtom på grund av Salmonella Choleraesuis kan vara allt från inga symtom alls till ökad dödlighet.

Spåra smittan

Myndigheterna kommer nu tillsammans med grisföretagare och branschorganisationer att arbeta mycket aktivt med smittspårning, övervakning och sanering för att den ovanliga sjukdomen inte ska få fäste i fler besättningar.

Enligt Jordbruksverket är det i dagsläget inte känt hur den ovanliga smittan kommit in på den drabbade gården.

Tidigt skede

­– Tack vare ett omfattande kontrollprogram är förekomsten av salmonella bland svenska djurbesättningar normalt sett mycket låg. Vår förhoppning är att vi identifierat smittan i ett tidigt skede och att den därmed fått mycket begränsad utbredning, säger, Katharina Gielen, som är biträdande chef för djuravdelningen på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Som djurägare är det alltid viktigt att ha bra skötselrutiner och att tänka mycket på biosäkerheten. Om man upptäcker att djuren verkar sjuka ska man kontakta sin veterinär.

Tips – så skyddar du din besättning!

Livdjur: Ha så få livdjurskontakter som möjligt, och köp inte djur från besättningar med okänd smittstatus.

Foder och vatten: Var noga med hygienen längs hela foderkedjan. Djuren ska alltid ha rent foder och vatten – på stall och på bete.

Gödsel:

Hantera all gödsel som om den vore smittad. Undvik spill, kräv att redskap och maskiner är synligt rena och planera körvägarna.

Undvik korsande flöden (djur/foder/gödsel).

Källa: Jordbruksverket

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 23 september 2020

Senaste

Svensk gris är en framtidsgris

Vad du äter definierar i mångt och mycket vem du är eller vem du vill vara. Det finns en uppsjö av olika typer av kosthållning och det ena är trendigare än det andra. Jag lärde mig nyligen ett nytt ord, ”stockholms­vegan”, vilket är en person som vill vara vegan men gör för många undantag för att kunna kalla sig vegan. Veganism är inte enbart en kosthållning utan en filosofi samt livsstil och ordet missbrukas ofta. 

Kommentera