Internt smittskydd – semin

Vid inseminering är det viktigt att inte föra in smitt­ämnen i besättningen, med till exempel semindoser eller emballage. 

 

God hygien i samband med seminering är en viktig del i det interna smittskyddet.Foto: Wilén Media


God hygien i samband med insemineringen utgör en del av det inre smittskyddet genom att det förebygger eventuell smittspridning mellan suggorna. Orena djur, smuts på kläder eller utrustning kan lätt föras med in via seminkatetern och orsaka infektioner i livmodern. 

Att tänka på:

  • Antingen om ni hämtar doser själva eller får dem utkörda med posten bör paketet spritas av innan det tas in i besättningen. 
  • Betäckningsavdelningen är navet i en smågrisproducerande besättning. Det ska vara rent och snyggt med välhalmade bäddar med rena semin- eller ätbås alternativt rena och torra ströade boxar. 
  • Om suggorna tas upp till en semineringsyta ska även denna vara ren och torr. 
  • Inför semineringen bör man byta till rena arbetskläder och stövlar. Tvätta händerna innan och efter arbetet. Använd handskar vid själva semineringen. 
  • Seminkatetrarna ska förvaras i ett rent utrymme – inte ute i stallet.
  • Det ska finnas en ren avställningsyta i anslutning till semineringen där even­tuell låda med doser, katetrar, papper och liknande utrustning kan förvaras.

Johanna Fjelkner
Gård & Djurhälsan

 

Artikeln publicerades fredag den 25 september 2020

Senaste

Svensk gris är en framtidsgris

Vad du äter definierar i mångt och mycket vem du är eller vem du vill vara. Det finns en uppsjö av olika typer av kosthållning och det ena är trendigare än det andra. Jag lärde mig nyligen ett nytt ord, ”stockholms­vegan”, vilket är en person som vill vara vegan men gör för många undantag för att kunna kalla sig vegan. Veganism är inte enbart en kosthållning utan en filosofi samt livsstil och ordet missbrukas ofta. 

Kommentera