Utökad upplysning om ASF

För att hjälpa till i arbetet med att förhindra att afrikansk svinpest, ASF, får fäste i Sverige, kommer nu fler rastplatser längs med större vägar att få informationsskyltar om sjukdomen.

Afrikansk svinpest fortsätter att sprida sig i EU. Nyligen konstaterades smitta i Tyskland. För att nå ut med viktig information kommer Jordbruksverket nu att sätta upp fler informationsskyltar på större rastplatser. Foto: Carl Johansson

Ett stort arbete i kampen mot smittan och att minimera risken att personer tar in ASF till Sverige handlar om att nå ut med information till viktiga målgrupper. Bland dessa finns jägare, grisnäringen och personer som reser till Sverige.

Förra året satte Jordbruksverket och Trafikverket därför upp 150 stycken informationstavlor om ASF, med information på sex olika språk. Nu ska ytterligare 175 stycken skyltar sättas upp på rastplatser där det finns mycket vildsvin i omlopp. 

Jordbruksverket skriver att för Sveriges del är det människan som utgör den största risken för att sjukdomen ska få fäste här. Antingen genom smittat kött i charkvaror eller genom kläder och utrustning som använts vid jakt där ASF finns.

– Syftet är att nå ut med information till personer som reser in i Sverige, och göra dem uppmärksamma på att aldrig lämna kvar matrester där vildsvin kan komma åt dem. I värsta fall kan en överbliven korvmacka vara det som orsakar ett utbrott av ASF, säger Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 30 september 2020

Senaste

Ledinflammation, orsaker, förebyggade insatser och avelsarbete

Ledinflammation är den vanligaste sjukdomen hos smågrisar. En välfungerande sugga med tillräckligt mycket mjölk i juvret och en sund och ren boxmiljö är viktiga förutsättningar för att sjukdomen ska kunna förebyggas. Ledinflammation, som har en låg ärftlighet, ingår som egenskap i Topigs Norsvins avelsmål för Norsvin Lantras och Norsvin Duroc sedan 2007. Den här artikeln bygger på ett webbinarium som anordnades på Norsvinsskolan den 27 maj 2020. 

 

Kommentera