Om pesten kommer – vad gör jag?!?

Den afrikanska svinpesten (ASF) har nu hunnit sprida sig även till vildsvin i Tyskland. För många väcker det åter tanken hur man bäst kan göra för att skydda sin besättning om vi skulle få in smittan i den svenska vildsvinsstammen.

 

Fundera över möjliga kontakter med vildsvin för gårdens grisar, och förhindra sådana smittvägar i möjligaste mån. 
Foto: Smittsäkrad Besättning Gris


Diskutera tillsammans på gården och med er veterinär hur ni bäst kan:

 • Förhindra kontakt mellan gårdens djur och vilda grisar.
 • Förhindra indirekt kontakt mellan gårdens djur och vilda grisar via skodon, kläder, redskap samt foder och halm.
 • Se till att ingen kontakt sker med gårdens djur efter hantering av vildsvin vid jakt eller olyckor.

 

ASF lyder under epizootilagstiftningen. Detta innebär att den som misstänker sjukdomen är skyldig att meddela en veterinär. Detta gäller alla, oavsett om du är djurhållare, produktionsrådgivare, transportör eller på annat sätt kommer i kontakt med grisar. 

Fram tills att veterinären kan ta sig an fallet så måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Man måste se till att inga andra grisar utsätts för direkt eller indirekt kontakt med smittade djur. Misstänkt smittade grisar får absolut inte flyttas från den besättning eller det stall där de befinner sig. Veterinären måste i sin tur anmäla misstanken till Jordbruksverket och länsstyrelsen. 

Vad gäller statlig ersättning för epizootisjukdomar så utbetalas den endast för friska grisar som måste avlivas efter att sjukdomen konstaterats. Därför är det viktigt att begränsa smittspridning inom besättningen och snabbt kontakta veterinär vid misstanke. Kontakta alltid veterinär om du känner dig osäker på hälsoläget bland dina djur!

 

När ska man misstänka afrikansk svinpest?

 • Plötsliga dödsfall utan föregående symptom
 • Hög feber (40,5-42°C), apati
 • Blå/lila missfärgningar av huden
 • Förlorad aptit, kräkningar (blodig)diarré, förstoppning
 • Hälta och stapplande gång
 • Andningsbesvär
 • Aborter och kastningar
 • Antal insjuknade djur kan variera och symptomen kan även vara mildare

 

Johanna Fjelkner
Gård & Djurhälsan

 

Artikeln publicerades måndag den 19 oktober 2020

Senaste

Minska klimatpåverkan från din grisuppfödning

Klimatavtrycket från svensk grisuppfödning har minskat rejält de senare åren, det visar den kartläggning som slutrapporterats under hösten. Du som grisuppfödare har en viktig roll i utvecklingen som pågår kontinuerligt. Här presenterar vi några av de insatser du kan göra på gården för att bidra till ett lägre klimatavtryck från svensk grisuppfödning. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.

 

Kommentera