Kammarrättens dom: För höga slaktavgifter

Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel har överklagat Livsmedelsverkets höjda kontrollavgifter för svenska slakterier. Nu har Kammarrätten beslutat att Livsmedelsverket tagit ut för höga avgifter för 18 slakterier under 2017.

Kammarrätten har nu beslutat att Livsmedelsverket har tagit ut för höga slaktavgifter. Foto: Carolina Wahlberg

Enligt EU-lagstiftning är Livsmedelsverket skyldiga att ta ut en avgift från slakterier för offentlig kontroll. Kontrollavgifterna i Sverige, och därmed kostnaderna för de enskilda slakterierna, har de senaste åren ökat kraftigt och i nuläget har Sverige bland de högsta kontrollavgifterna inom EU. Genom majoriteten av sina medlemsföretag har Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel därför överklagat Livsmedelsverkets kontrollavgifter.

– I slutändan vältras sådana kostnader över på konsumenter och medför att svenska företag får en sämre konkurrens jämfört med importerade produkter, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel, i ett pressmeddelande.

Syftet var att få det prövat om Livsmedelsverkets avgiftsuttag är i enlighet med EU:s gällande regelverk. Nu har Kammarrätten fastställt att Livsmedelsverkets beräkning av 2017 års avgifter innefattar flertalet kostnader som inte får finansieras genom avgifter, och som bidragit till att slakterierna fått betala en för hög avgift. Även kontrollavgifterna för 2018 och 2019 har överklagats, och Kammarrättens dom förväntas ha avgörande betydelse för 2020 års avgifter.

– Det är angeläget att såväl Livsmedelsverket och regeringen beaktar utslaget när ett nytt system för kontrollavgift införs, säger Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen.

– Det borde nu vara på sin plats att de olika alternativen som regelverket ger utreds innan en ny modell implementeras, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel.

Grisföretagaren
Tel: 019-760 94 00
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 30 oktober 2020

Senaste

Minska klimatpåverkan från din grisuppfödning

Klimatavtrycket från svensk grisuppfödning har minskat rejält de senare åren, det visar den kartläggning som slutrapporterats under hösten. Du som grisuppfödare har en viktig roll i utvecklingen som pågår kontinuerligt. Här presenterar vi några av de insatser du kan göra på gården för att bidra till ett lägre klimatavtryck från svensk grisuppfödning. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.

 

Kommentera