Kammarrättens dom: För höga slaktavgifter

Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel har överklagat Livsmedelsverkets höjda kontrollavgifter för svenska slakterier. Nu har Kammarrätten beslutat att Livsmedelsverket tagit ut för höga avgifter för 18 slakterier under 2017.

Kammarrätten har nu beslutat att Livsmedelsverket har tagit ut för höga slaktavgifter. Foto: Carolina Wahlberg

Enligt EU-lagstiftning är Livsmedelsverket skyldiga att ta ut en avgift från slakterier för offentlig kontroll. Kontrollavgifterna i Sverige, och därmed kostnaderna för de enskilda slakterierna, har de senaste åren ökat kraftigt och i nuläget har Sverige bland de högsta kontrollavgifterna inom EU. Genom majoriteten av sina medlemsföretag har Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel därför överklagat Livsmedelsverkets kontrollavgifter.

– I slutändan vältras sådana kostnader över på konsumenter och medför att svenska företag får en sämre konkurrens jämfört med importerade produkter, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel, i ett pressmeddelande.

Syftet var att få det prövat om Livsmedelsverkets avgiftsuttag är i enlighet med EU:s gällande regelverk. Nu har Kammarrätten fastställt att Livsmedelsverkets beräkning av 2017 års avgifter innefattar flertalet kostnader som inte får finansieras genom avgifter, och som bidragit till att slakterierna fått betala en för hög avgift. Även kontrollavgifterna för 2018 och 2019 har överklagats, och Kammarrättens dom förväntas ha avgörande betydelse för 2020 års avgifter.

– Det är angeläget att såväl Livsmedelsverket och regeringen beaktar utslaget när ett nytt system för kontrollavgift införs, säger Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen.

– Det borde nu vara på sin plats att de olika alternativen som regelverket ger utreds innan en ny modell implementeras, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel.

Grisföretagaren
Tel: 019-760 94 00
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 30 oktober 2020

Senaste

Jaga gärna – men tänk igenom biosäkerheten

I takt med att vildsvinen i Sverige är på frammarsch ökar också behovet av att hålla ned stammen genom jakt i olika former. Det är inte ovanligt att grisföretagare, anställda eller familjemedlemmar ägnar sig åt jakt på fritiden. Att jaga går hand i hand med att vara djur- och naturmänniska och är inte minst kopplat till att vara markägare och att bruka jord. Är man vildsvinsjägare, eller har någon i sin närhet som är det, gäller det att tänka igenom smittskyddet.

 

Kommentera