Digital EAAP-konferens öppen för alla

Den europeiska husdjursorganisationen European Federation for Animal Science, mer känt som EAAP, har en årlig konferens där resultat från forskningen presenteras och diskuteras. I år hålls konferensen på nätet vilket ger fler en chans till fortbildning. 

EAAP fokuserar på tillämpad forskning kring lantbrukets djur, inklusive häst och många husdjursforskare brukar delta i den årliga EAAP-konferensen. På grund av rådande pandemi-situation kommer evenemanget i år att hållas digitalt och nu vill den svenska EAAP-kommittén med Lotta Rydhmer, SLU, i spetsen uppmuntra representanter från näringen att delta. 

”Programmet innehåller föredrag som handlar om avel, utfodring, skötsel, djurhälsa, djurvälfärd och hållbara produktionssystem. Många sessioner fokuserar på ett djurslag, som gris, och andra fokuserar på ämnen som är aktuella för flera djurslag. Flera sessioner kommer gå samtidigt under konferensen, men föredrag och korta poster-presentationer kommer att spelas in i förväg och läggas upp på konferensens webbsida. Det betyder att du som konferensdeltagare själv kan välja vilken tid du vill se dem. Under själva konferensen kommer det vara möjligt att ställa frågor och diskutera med föredragshållarna”, skriver Lotta i ett mail till redaktionen.  

Reducerad konferensavgift

Som EAAP-medlem betalar man en reducerad konferensavgift och tack vare att den svenska EAAP-kommittén, som består av Växa Sverige, Jordbruksverket, Hästnäringens Nationella Stiftelse och Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU, räknas alla som arbetar i branschen som medlem i EAAP. 

Medlemsregistreringen är gratis. Välj landet Sverige så ser du att medlemsavgiften blir 0 euro för dig. Konferensen äger rum den 1-4 december 2020. Program och anmälningsformulär hittar du på konferensens hemsida. 

Grisföretagaren
Tel: 019-760 94 00
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 02 november 2020

Senaste

Minska klimatpåverkan från din grisuppfödning

Klimatavtrycket från svensk grisuppfödning har minskat rejält de senare åren, det visar den kartläggning som slutrapporterats under hösten. Du som grisuppfödare har en viktig roll i utvecklingen som pågår kontinuerligt. Här presenterar vi några av de insatser du kan göra på gården för att bidra till ett lägre klimatavtryck från svensk grisuppfödning. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.

 

Kommentera