”Svenska djurbönder kan vara extra stolta”

Enligt Europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, årliga rapport om försäljningen av antibiotika till djur var försäljningen i Sverige år 2018 lägst i EU för tionde året i rad.

– Svenska djurbönder kan vara extra stolta. Det är ett bevis på att det dagliga arbetet på gården ger resultat och att Sverige påverkar vår omvärld i positiv riktning, säger LRF:s veterinära expert Anna Forslid, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten låg försäljningen i Sverige på 12,5 milligram per PKU under torkåret 2018, vilket är något högre än 2017 då försäljningen låg på 11,8 mg per PKU. Enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, ska nivåerna sjunkit igen redan 2019.

– I Sverige ligger vi redan på en så låg nivå, att det bara behövs att det blir sjukdom i några få besättningar för att det ska få genomslag. Ur djurskyddssynpunkt finns det ingen anledning att komma ner till noll och sluta helt med antibiotika. Vi ska fortsätta att använda antibiotika utefter väl avvägda beslut. Det viktiga är att så långt det går ge individuell behandling, säger Anna Forslid, och fortsätter:

– När vi har studiebesök från EU har vi kunnat vara tydliga med det framgångsrika och varsamma förhållningsätt svenska veterinärer förskriver antibiotika. Den övervägande delen av den antibiotika som förskrivs i Sverige är dessutom smalspektrum-antibiotika som minimerar risken för resistensutveckling.

Enligt siffror från 25 länder sjönk den totala försäljningen av antibiotika till djur i EU med drygt 34 procent mellan åren 2011 och 2018. Dock är variationen stor mellan länder och enligt EMA har försäljningen i fem länder ökat med minst fem procent under samma period.

Läs hela rapporten här.

 

Användningen av antibiotika i EU 2018, milligram per PKU*:

 

10–20 milligram

Sverige 12,5 mg, Finland 18,7 mg

30–40 milligram

Litauen 33,1 mg, Luxemburg 33,6 mg, Lettland 36,1 mg, Danmark 38,2 mg

40–60 milligram

Slovenien 43,2 mg, Irland 46 mg, Slovakien 49,3 mg, Österrike 50,1mg, Estland 53,3 mg, Tjeckien 57 mg, Nederländerna 57,5 mg

60–80 milligram

Frankrike 64,2 mg, Kroatien 66,8 mg

80–100 milligram

Rumänien 82,7 mg, Tyskland 88,4 mg, Grekland 90,9 mg

100–150 milligram

Belgien 113,1 mg, Bulgarien 119,6 mg

150–200 milligram

Malta 150,9 mg, Polen 167,4 mg, Ungern 180,6 mg, Portugal 186,6 mg

200–400 milligram

Spanien 219,2 mg, Italien 244 mg,

Mer än 400 milligram

Cypern 466,3 mg

 

*Försäljningen av antibiotika uppges i milligram per PKU vilket ungefär motsvarar vikten av livsmedelsproducerande djur inklusive hästar i ett land, uttryckt i kilo.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 05 november 2020

Senaste

Svensk gris är en framtidsgris

Vad du äter definierar i mångt och mycket vem du är eller vem du vill vara. Det finns en uppsjö av olika typer av kosthållning och det ena är trendigare än det andra. Jag lärde mig nyligen ett nytt ord, ”stockholms­vegan”, vilket är en person som vill vara vegan men gör för många undantag för att kunna kalla sig vegan. Veganism är inte enbart en kosthållning utan en filosofi samt livsstil och ordet missbrukas ofta. 

Kommentera