HKScan startar utbildning för unga köttbönder

I slutet på året drar första omgången av den nya utbildningen HKScan Unga Köttbönder igång. Syftet är att öka kompetensöverföringen, underlätta generationsväxling och inspirera fler unga att satsa inom de gröna näringarna.

HKScan startar igång den nya utbildningen HKScan Unga Köttbönder. Målsättningen är att få fler unga att vilja satsa på sina jordbruksföretag. Foto: Carolina Wahlberg

Nästan var tredje lantbrukare i Sverige är över 65 år gammal, och jordbrukssektorn står inför utmaningar med en åldrande lantbrukarkår, stigande markpriser och svårigheterna för unga bönder att kunna få de lån som krävs för att etablera sig. Därför startar HKScan nu den nya utbildningen, som man hoppas ska skapa tilltro och visa på möjligheter, och på så vis få en positiv utväxling genom att fler unga bönder väljer att satsa ytterligare i sina företag.

Bred utbildning

Enligt HKScan är det en bred utbildning, som utöver lantbruk också lägger fokus på bland annat ekonomi, ledarskap, kommunikation och digitalisering. Utbildningen kommer pågå mellan hösten 2020 och sommaren 2021, och det kommer vara tre träffar med temana; gårdsdrift, ekonomi och investeringar, köttkunskap och marknad, samt social hållbarhet och ledarskap. Till följd av spridningen av covid-19 kommer första träffen bli digital. Inbjudna föreläsare är bland annat Kim Kjær Knudsen, delägare i Nya Skottorp, Magnus Palmgård, vd för Tobo Solution samt konsult och rådgivare åt Sveriges största mjölkföretag, Tillväxtbolagets vd Helena Silvander samt Ludvig och Co.

25 deltagare

Till den första utbildningsomgången har 25 unga lantbrukare antagits. Deltagarna kommer från nästan hela Sverige, och representerar gårdar med nöt-, gris- och lammproduktion.

– Det är viktigt att vi ser potentialen i och vikten av unga lantbrukare. Med fler unga inom lantbruket tillförs nya tankar, innovationsmöjligheter och entreprenörskraft till sektorn. Unga är en nyckel för att utveckla nya affärs- och organisationsmodeller, hitta och använda alla de nya och moderna tekniska lösningar som finns och för att utveckla hållbarhetsarbetet inom lantbruket, säger Magnus Lindholm, operativ chef för HKScan Sverige, i ett pressmeddelande.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 18 november 2020

Senaste

Svensk gris är en framtidsgris

Vad du äter definierar i mångt och mycket vem du är eller vem du vill vara. Det finns en uppsjö av olika typer av kosthållning och det ena är trendigare än det andra. Jag lärde mig nyligen ett nytt ord, ”stockholms­vegan”, vilket är en person som vill vara vegan men gör för många undantag för att kunna kalla sig vegan. Veganism är inte enbart en kosthållning utan en filosofi samt livsstil och ordet missbrukas ofta. 

Kommentera