Vilka regler gäller vid inköp av djur?

För besättningar anslutna till Smittsäkrad besättning gris finns det ett regelverk som säger att alla djur som köps in ska komma från besättningar som är anslutna till programmet. Inköp av livdjur får dessutom endast ske från godkända avels- eller gyltproducerande besättningar. 

 

För att en slaktgris-besättning ska kunna vara ansluten till smitt-skyddsprogrammet Smittsäkrad besättning gris, krävs det att gårdarna som smågrisarna köps in från också är anslutna. 
Foto: Mostphotos


Om man köper in smågrisar för slaktgrisproduktion är det inte helt enkelt att själv kontrollera att grisarna som köps in kommer från anslutna besättningar. Här har smågrisförmedlingen ett ansvar att endast förmedla grisar från anslutna smågrisproducenter till anslutna slaktgrisproducenter. Om du som slaktgrisproducent är intresserad av att ansluta dig till programmet bör du ta kontakt med ditt slakteri och kontrollera att de grisar som levereras kommer från anslutna besättningar. Om så inte är fallet kan slakteriet framöver endast leverera grisar från anslutna besättningar. Du kan då först ansluta din besättning när alla grisarna i stallarna kommer från anslutna smågrisproducenter. 

Köper man in livdjur ska dessa hållas i ett isoleringsutrymme minst tre veckor innan de tas in i besättningen. Värt att tänka på är att detta är ett minimikrav och att man i de flesta andra länder i Europa har krav på åtta veckors tid i isolering, och ibland längre, detta främst på grund av PRRS. Ju längre tid man har möjlighet att hålla djuren i isoleringen, ju mindre risk löper man att föra in smittor i sin egen besättning.

 

Följande gäller för inköp av djur eller införsel/import av djur eller sperma från annat land:

 • Vid import eller införsel av lantbruksdjur eller sperma från djurslag som innefattas av Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (gris, nöt, får, get, alpacka och andra kameldjur) från annat land, ska djurhållaren följa Jordbruksverkets bestämmelser samt kraven i näringens egen importkontroll SDS (Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll). 
 • Inköp av livdjur får endast ske från avels- och gyltproducerande besättningar som är anslutna till Smittsäkrad besättning gris.
 • Inköp av smågrisar för slaktgrisproduktion får endast ske från smågrisuppfödare som är anslutna till Smittsäkrad besättning gris.

 

För Spetsnivån gäller dessutom följande:

 • Import och införsel av lantbruksdjur, som innefattas av SDS regelverk, från annat land ska inte ske1.

1EU-godkända seminstationer undantagna. Dessa kan vara anslutna till Spets trots import/införsel, under förutsättning att övriga regler för Grund och Spets följs.

 

För isoleringen av inköpta livdjur gäller följande för programmets Grund-nivå:

 • Isoleringsutrymme ska finnas för inköpta livdjur och vara helt avskilt från övriga avdelningar med separat ventilation och gödselhantering. Som alternativ till isoleringsavdelning kan ett separat hägn godkännas. Ingen direkt eller indirekt kontakt får förekomma mellan isoleringsdjur och andra djur i besättningen.
 • Omgångsproduktion ska tillämpas i isoleringsutrymmet. 
 • Djuren ska vistas minst tre veckor i isoleringsutrymmet innan de introduceras i besättningen.
 • Vid misstanke om smittsam sjukdom ska veterinären i programmet kontaktas för en hälsomässig bedömning. 
 • Rengöring och desinfektion i isoleringsutrymmet ska i normalfallet ske mellan varje omgång, dock minst en gång per år (gäller inte hägn). 
 • Separata kläder och skodon ska användas, likaså separata redskap samt foder- och halmvagnar. 
 • Det ska finnas möjlighet till rengöring och desinfektion av händer före och efter arbete i isoleringsutrymmet. Tvätt och desinfektion av händer ska alltid ske innan inträde och efter utträde i isoleringsutrymmet.

 

 

Johanna Fjelkner
Gård & Djurhälsan

 

 

Artikeln publicerades fredag den 27 november 2020

Senaste

Hur skapar jag en tydlig gräns?

En möjlig inkörsport för smittor till en grisbesättning är om man kan gå in i stallarna i externa skodon och kläder. Det är lätt att tänka att man alltid finns på plats och hjälper eventuella besökare att göra rätt. Men på en större gård finns det ofta personal som jobbar med annat än grisarna eller så kan det komma hantverkare på besök som inte är insatta i de smittskyddsrutiner som gäller, därför är det viktigt att det är lätt att göra rätt. 

 

Kommentera

Lupin och åkerböna ersätter soja till Halla Gårds grisar

På Halla Gård föder Anders Gunnarsson upp rapsgris och ”hållbarhetsgris” i ett nästintill slutet kretslopp. Det var under en lupinworkshop med Axfoundation som Anders fick upp ögonen för den nya proteingrödan. Sedan 2017 odlas sötlupin och åkerböna som foder till grisarna – i dag ersätter det soja och rapsmjöl. Gårdens produktionsuppföljning mellan en omgång uppfödd på lupin och en omgång som utfordrats med soja visar oförändrad tillväxt.

 

Kommentera

2021 – nu får väl ändå diskriminering vara passé

Krönika: 2021. Nytt år. Nya möjligheter. Vi håller i och håller ut ett tag till men det börjar bli lite enformigt om än nödvändigt. Grisar i all ära men det riskerar att bli lite enformiga samtal och inte så uttömmande svar om man försöker föra en diskussion under de dagliga rundorna i avdelningarna. Tur att telefonen finns - även om man kan fundera på varför en förväntas vara tillgänglig jämt.  

 

Kommentera