Fler fall av ovanlig salmonella hos vildsvin

Ett vildsvin i trakterna runt Lund i Skåne och två vildsvin som hållits i ett hägn i Sörmland, har konstaterats med den ovanliga salmonellan Salmonella Choleraesuis.

Den ovanliga Salmonellatypen Salmonella Choleraesuis har konstaterats hos ett vildsvin i Lund och två i ett hägn i Sörmland. I det berörda hägnet fanns totalt 14 djur, varav alla har avlivats. Arkivbild: Mostphotos

I september i år konstaterades smittan i en tamgrisbesättning, för första gången i Sverige på 40 år. Några ytterligare besättningar med tamgrisar har hittills inte smittats. Men nu arbetas det för fullt med att kartlägga hur utbred smittan av Salmonella Choleraesuis är bland vildsvin.

Nationell provtagning

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt SVA som ansvarar för övervakningen. Provtagning sker över hela landet bland vildsvin som påträffats sjuka eller döda.

Via rapporteravilt.sva.se uppmanas jägare och allmänheten att rapportera in om man stöter på sjuka eller döda vildsvin. Hittills har SVA fått in prover från totalt ett 50-tal vildsvin, varav fyra hittills haft den specifika serotypen.

Skydda tamgrisar

– Att vi nu har fler fall av konstaterad smitta med Salmonella Choleraesuis bland vildsvin på olika platser i landet är naturligtvis allvarligt. Det är mycket viktigt att den som håller tamgrisar skyddar sin besättning från alla kontakter med vildsvin. Utöver risken för Salmonella Choleraesuis är det också en viktig åtgärd i det långsiktiga arbetet för att förhindra att svenska tamgrisar smittas av virussjukdomen afrikansk svinpest (ASF) som finns i flera EU-länder, säger Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets djuravdelning, i ett pressmeddelande.

Tänk på hygienen

Mats Lindblad som är smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket påminner om vikten av att hålla en god hygien i köket och att genomsteka malet kött. Då salmonella och andra dåliga bakterier dör vid tillagning.

Fakta: Salmonella Choleraesuis

  • I mitten av september upptäcktes Salmonella Choleraesuis i en gyltproducerande besättning i Skåne. Besättningen spärrades och nu pågår smittbekämpning och uppföljande provtagningar innan spärren kan hävas.
  • Salmonella Choleraesuis är särskilt anpassad till grisar och kan, till skillnad från de flesta andra typer av salmonella, orsaka allvarliga hälsostörningar hos gris. Sverige har före årets konstaterade fall inte haft något bekräftat fall hos gris på 40 år.
  • Graden av symtom hos grisarna kan variera, från inga sjukdomstecken till mer allvarliga som till exempel ökad dödlighet.
  • När salmonella upptäcks får besättningen restriktioner vilket bland annat innebär att man inte längre får skicka djur till slakt från smittade djurgrupper.
  • Att människor drabbas av den här typen av salmonella är mycket ovanligt.
  • Enligt Folkhälsomyndigheten finns det bara en handfull fall rapporterade under de senaste 20 åren i Sverige. Källa: Jordbruksverket

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 02 december 2020

Relaterat

Senaste

Hur skapar jag en tydlig gräns?

En möjlig inkörsport för smittor till en grisbesättning är om man kan gå in i stallarna i externa skodon och kläder. Det är lätt att tänka att man alltid finns på plats och hjälper eventuella besökare att göra rätt. Men på en större gård finns det ofta personal som jobbar med annat än grisarna eller så kan det komma hantverkare på besök som inte är insatta i de smittskyddsrutiner som gäller, därför är det viktigt att det är lätt att göra rätt. 

 

Kommentera

Lupin och åkerböna ersätter soja till Halla Gårds grisar

På Halla Gård föder Anders Gunnarsson upp rapsgris och ”hållbarhetsgris” i ett nästintill slutet kretslopp. Det var under en lupinworkshop med Axfoundation som Anders fick upp ögonen för den nya proteingrödan. Sedan 2017 odlas sötlupin och åkerböna som foder till grisarna – i dag ersätter det soja och rapsmjöl. Gårdens produktionsuppföljning mellan en omgång uppfödd på lupin och en omgång som utfordrats med soja visar oförändrad tillväxt.

 

Kommentera

2021 – nu får väl ändå diskriminering vara passé

Krönika: 2021. Nytt år. Nya möjligheter. Vi håller i och håller ut ett tag till men det börjar bli lite enformigt om än nödvändigt. Grisar i all ära men det riskerar att bli lite enformiga samtal och inte så uttömmande svar om man försöker föra en diskussion under de dagliga rundorna i avdelningarna. Tur att telefonen finns - även om man kan fundera på varför en förväntas vara tillgänglig jämt.  

 

Kommentera