Mer kompetens i kött- och charkbranschen

För att stärka kompetensen bland slaktare, styckare och charkuterister i Sverige, startar nu pilotprojektet ”Digital utbildning för kött- och charkföretag”.

– Satsningen är ett viktigt första steg mot att skapa ett nytt utbildningssystem inom kött och chark, som samtidigt bidrar till att vi kan behålla dessa yrken i Sverige, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen, om den nya kompetensutbildningen. Foto: Carolina Wahlberg

– Det här är en efterlängtad satsning i ett akut läge. Behovet av att rekrytera personal är stort både på kort och lång sikt. I dag är det många av våra medlemsföretag som utbildar all sin personal själva. Därför kommer den digitala utbildningen och läroplattformen bli ett viktigt stöd i deras arbete, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen, i ett pressmeddelande.

Syftet med utbildningen är att företag ska kunna kompetensutveckla sin personal, samt se till att personer som är intresserade och vill börja jobba inom branschen ska få tillgång till en relevant utbildning.

Tillgänglig för många

Utbildningen kommer att ske digitalt och utbildningsmaterialet har branschen tagit fram själva. I materialet finns det moduler som på olika nivåer lyfter fram viktiga kompetensområden inom kött- och charkområdet. I och med att utbildningen genomförs digitalt blir den tillgänglig för fler, vilket är extra positivt för små och medelstora bolag, skriver Kött och Charkföretagen.

Pilotprojektet kommer att pågå mellan december 2020 och januari 2022. Tillväxtverket finansierar med högst 3 225 000 kronor.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades fredag den 18 december 2020

Senaste

Några reflektioner kring de gångna åren och tiden framöver

Krönika: Under de 40 år jag har varit yrkesverksam har mycket förändrats både i universitetsvärlden och i grisbranschen. För mig som arbetat mycket med att samla in och bearbeta datamaterial tänker jag bland annat på de förändringar som skett kring att hantera siffer­material. Från anteckningar på papper och instansning på hålkort, som jag ägnade mig åt i början av min karriär, går det nu att inhämta data direkt från loggar och sensorer i stallarna samt produktionsdata från besättningarnas produktionsuppföljningsprogram. Detta är innovationer som underlättat oerhört mycket, och som samtidigt inneburit att det går att samla in ännu mer data än tidigare.

 

Kommentera