Nya föreskrifter för hantering av foder

Den 25 december träder Jordbruksverkets nya foderföreskrifter i kraft, vilket innebär en del förändringar för dig som hanterar foder. Målet har varit att förenkla för både lantbrukare och foderleverantör.

Den 25 december i år träder förändringar i kraft för den som hanterar foder. Enligt Jordbruksverket blir kraven färre i rapporteringen, och målet med de nya föreskrifterna är att förenkla för både lantbrukare och foderleverantörer. Foto: Towe Johnson

Bland annat kommer kravet på att rapportera enskilda foder att tas bort. Efter den 25 december ska man, istället för att rapportera kvantiteter för varje enskilt foder, istället rapportera per foderkategori: råvaror, foderblandningar samt tillsatser och förblandningar.

– Vi vill göra tillvaron enklare för våra kunder. Många foderleverantörer har lyft att just rapporteringen av foder på detaljnivå har varit krånglig. Vår ambition är att förändringarna nu ska underlätta för företagen, säger Kersti Andersson, foderhandläggare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen tar över

Vid årsskiftet tar även länsstyrelsen över ansvaret för registret över foderanläggningar i primärproduktionen, vilket innebär att lantbrukare som ska anmäla ny foderanläggning ska göra detta direkt till sin länsstyrelse.

– Eftersom de flesta foderföretag även är livsmedelsföretag har de tidigare behövt registrera sig hos två olika myndigheter, länsstyrelsen och Jordbruksverket. Vi hoppas och tror att det innebär en förenkling för kunderna att nu vända sig till en och samma myndighet i frågor som rör register för foder- och livsmedelsföretag, säger Rebecca Wärnbring på Jordbruksverket.

Jordbruksverkets befintliga uppgifter om befintliga foderanläggningar kommer att flyttas till länsstyrelsen.

Säkra foder

Förändringarna är delar av Jordbruksverkets nya foderföreskrifter som träder i kraft den 25 december. Föreskrifterna är ett komplement till EU:s lagstiftning och syftet är att producera säkra foder och livsmedel för att skydda djur och människor.

Grisföretagaren
Tel: 019-760 94 00
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 22 december 2020

Senaste

Några reflektioner kring de gångna åren och tiden framöver

Krönika: Under de 40 år jag har varit yrkesverksam har mycket förändrats både i universitetsvärlden och i grisbranschen. För mig som arbetat mycket med att samla in och bearbeta datamaterial tänker jag bland annat på de förändringar som skett kring att hantera siffer­material. Från anteckningar på papper och instansning på hålkort, som jag ägnade mig åt i början av min karriär, går det nu att inhämta data direkt från loggar och sensorer i stallarna samt produktionsdata från besättningarnas produktionsuppföljningsprogram. Detta är innovationer som underlättat oerhört mycket, och som samtidigt inneburit att det går att samla in ännu mer data än tidigare.

 

Kommentera