Nya föreskrifter för hantering av foder

Den 25 december träder Jordbruksverkets nya foderföreskrifter i kraft, vilket innebär en del förändringar för dig som hanterar foder. Målet har varit att förenkla för både lantbrukare och foderleverantör.

Den 25 december i år träder förändringar i kraft för den som hanterar foder. Enligt Jordbruksverket blir kraven färre i rapporteringen, och målet med de nya föreskrifterna är att förenkla för både lantbrukare och foderleverantörer. Foto: Towe Johnson

Bland annat kommer kravet på att rapportera enskilda foder att tas bort. Efter den 25 december ska man, istället för att rapportera kvantiteter för varje enskilt foder, istället rapportera per foderkategori: råvaror, foderblandningar samt tillsatser och förblandningar.

– Vi vill göra tillvaron enklare för våra kunder. Många foderleverantörer har lyft att just rapporteringen av foder på detaljnivå har varit krånglig. Vår ambition är att förändringarna nu ska underlätta för företagen, säger Kersti Andersson, foderhandläggare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen tar över

Vid årsskiftet tar även länsstyrelsen över ansvaret för registret över foderanläggningar i primärproduktionen, vilket innebär att lantbrukare som ska anmäla ny foderanläggning ska göra detta direkt till sin länsstyrelse.

– Eftersom de flesta foderföretag även är livsmedelsföretag har de tidigare behövt registrera sig hos två olika myndigheter, länsstyrelsen och Jordbruksverket. Vi hoppas och tror att det innebär en förenkling för kunderna att nu vända sig till en och samma myndighet i frågor som rör register för foder- och livsmedelsföretag, säger Rebecca Wärnbring på Jordbruksverket.

Jordbruksverkets befintliga uppgifter om befintliga foderanläggningar kommer att flyttas till länsstyrelsen.

Säkra foder

Förändringarna är delar av Jordbruksverkets nya foderföreskrifter som träder i kraft den 25 december. Föreskrifterna är ett komplement till EU:s lagstiftning och syftet är att producera säkra foder och livsmedel för att skydda djur och människor.

Grisföretagaren
Tel: 019-760 94 00
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 22 december 2020

Senaste

Lupin och åkerböna ersätter soja till Halla Gårds grisar

På Halla Gård föder Anders Gunnarsson upp rapsgris och ”hållbarhetsgris” i ett nästintill slutet kretslopp. Det var under en lupinworkshop med Axfoundation som Anders fick upp ögonen för den nya proteingrödan. Sedan 2017 odlas sötlupin och åkerböna som foder till grisarna – i dag ersätter det soja och rapsmjöl. Gårdens produktionsuppföljning mellan en omgång uppfödd på lupin och en omgång som utfordrats med soja visar oförändrad tillväxt.

 

Kommentera

2021 – nu får väl ändå diskriminering vara passé

Krönika: 2021. Nytt år. Nya möjligheter. Vi håller i och håller ut ett tag till men det börjar bli lite enformigt om än nödvändigt. Grisar i all ära men det riskerar att bli lite enformiga samtal och inte så uttömmande svar om man försöker föra en diskussion under de dagliga rundorna i avdelningarna. Tur att telefonen finns - även om man kan fundera på varför en förväntas vara tillgänglig jämt.  

 

Kommentera