ASF i EU 2020 – kraftig ökning bland vildsvin

När EU-kommissionens rapporteringssystem för djursjukdomar (ADNS) summerar 2020 ur ett afrikansk svinpest-perspektiv står det klart att antalet fall i vildsvinspopulationen ökat jämfört med 2019, medan antalet fall bland tamgrisar gör ett trendbrott och minskar. Samtidigt pågår spridningen bland vildsvin för fullt i Tyskland. 

ADNS noterar 1 240 utbrott av afrikansk svinpest (ASF) på gårdar inom EU 2020. Det är 668 färre fall än 2019, och därmed minskar antalet tamgrisfall för första gången sedan 2015, skriver Feedstrategy. 

Tamgrisfallen har noterats i tio olika EU-medlemsstater, varav Rumänien står för 85 procent av fallen, de allra flesta på mindre gårdar med bakgårdsgrisar. Näst flest fall bland tamgrisar 2020 hade Polen; 103 stycken. 

Fler utbrott på vildsvin

Fler utbrott bland vildsvin, men färre bland tamgrisar. Så lyder summeringen av 2020 för antalet fall av afrikansk svinpest inom EU. 
Foto: Mostphotos

När det gäller ASF-fall bland vildsvin gick utvecklingen i motsatt riktning. 14 olika medlemsstater noterade tillsammans 11 027 utbrott på vildsvin, vilket innebär en kraftig uppgång från 2019, då 6 407 fall noterades i elva olika länder. Här står Polen och Ungern för de flesta fallen, med runt 4 000 vardera. 

Tyskland, Moldavien och Serbien är de länder som noterade sina första fall av ASF på vildsvin under 2020 och Belgien blev officiellt friförklarat under hösten.

Nytt område avskrevs

I Tyskland fortsätter antalet fall av ASF att stiga och i skrivande stund, fyra månader efter att viruset först påvisades nära den polska gränsen, har 480 fall bekräftats. De flesta är i delstaten Brandenburg, men det förekommer även några i Sachsen. 

Första veckan 2021 uppstod även misstanke om att viruset spridits till ytterligare ett område i närheten av Potsdam sydväst om Berlin. Efter analyser kunde dock misstanken avskrivas – det aktuella vildsvinet hade inte dött av ASF. 

Fortfarande har den tyska grisbranschen lyckats hålla tamgrispopulationen fri från smittan. 

Förstörda staket

Ett av verktygen för att begränsa spridningen av ASF i Tyskland är staket, dels sådana som omringar de drabbade områdena och dels staket vid polska gränsen, för att förhindra ytterligare immigration av smittade vildsvin. Insatserna har dock stött på patrull, med omfattande vandalism av staketen, vilket bland annat Tysklands jordbruksminister Julia Klöckner gått ut och kritiserat kraftigt. 

De tyska grisföretagarnas intresseorganisation ISN kallar sabotaget för absurt och vädjar på sin hemsida till allmänheten om att respektera insatserna. 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 januari 2021

Senaste