HKScan siktar på netto noll

Netto noll i klimatavtryck i företagets egen industriella produktion till slutet av 2025 och för hela värdekedjan senast till 2040. Det är målen i HKScans miljöarbete, vilket enligt företaget kräver både minskning av utsläpp samt en ökning av kolsänkor. 

– Med vårt klimatarbete tar HKScan sin del av ansvaret för att uppnå samhällets viktiga klimatmål. När det gäller målet netto noll klimatavtryck så har vi i dag inte alla lösningar men det är min fasta övertygelse att tekniska framsteg kommer att hjälpa oss att uppnå våra mål, säger Tero Hemmilä, vd på HKScan. Foto: HKScan

Insatserna sker i linje med företagets nya klimatplan Zero Carbon och klimatarbetet ska utföras på HKScans samtliga hemmamarknader i Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Tillsammans med experter på KPMG, specialiserade på beräkningar av koldioxidavtryck, har företaget definierat och beräknat sina utsläpp från hela värdekedjan. Kartläggningen ska möjliggöra att vidta de åtgärder som ger störst klimateffekt och inkluderar energilösningar för den egna produktionen samt foderframställning, odling på åkermark och cirkulär användning av gödsel i primärproduktionen. 

– Vi har satt upp ambitiösa mål som vi, tillsammans med våra leverantörer, gårdarna, och andra partners arbetar mot ödmjukt men bestämt. Det är viktigt för oss att arbeta långsiktigt och skapa permanenta, mer klimatvänliga driftsmodeller. På samma gång inser vi att vi bara är i början av vår resa mot målet och vi bjuder in våra intressenter att följa våra framsteg på vägen, säger HKScans vd Tero Hemmilä, i ett pressmeddelande.

70 procents minskning

Företagets Corporate Responsibility-arbete är en viktig del i arbetet, och har enligt HKScan bidragit till att utsläppen från den egna industriella produktionen minskat med mer än 70 procent mellan 2014 och 2020. Detta har bland annat inkluderat en övergång till förnyelsebar elektricitet på produktionsanläggningar samt effektivare energianvändning.

– Under nästan två år har vi med framgång implementerat vårt Turnaround-program för att förbättra HKScans lönsamhet, och det är tydligt att avancerat corporate responsibility-arbete har en nära koppling till ett företags totala lönsamhet. Och vår klimatplan Zero Carbon utgör en av de allra viktigaste delarna av HKScans CR-arbete och företagsledning. Samtidigt skapar vi också förutsättningarna för våra leverantörers framtida konkurrenskraft och för konsumenternas möjlighet att äta ansvarsfullt producerade köttprodukter med gott samvete som del av en varierad kost.

Fokus på foderproduktionen

Under de första åren i klimatplanen Zero Carbon kommer fokus framförallt ligga på att minska foderproduktionens klimatpåverkan, genom att bland annat optimera användning av gödning och andra produktionskomponenter samt med hjälp av cirkulär användning av gödsel och främjande av kolinbindning på åkermarken. HKScan kommer erbjuda sina leverantörer klimatutbildning och tillhandahålla verktyg för att utveckla en mer hållbar köttproduktion. Tillsammans med sina leverantörer kommer företaget även utvärdera olika sätt att mäta och öka kolsänkorna på fälten.

– HKScan har verkat i över 100 år i Östersjöregionen. Vi är djupt engagerade i att främja ansvarsfull, lokal livsmedelsproduktion. Utvecklingen av en mer hållbar livsmedelsproduktion gör det möjligt att begränsa klimatpåverkan över hela värdekedjan. För att lyckas krävs nära samarbete mellan leverantörer, företag, samhället och olika typer av expertorganisationer, avslutar Tero Hemmilä.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 januari 2021

Senaste