Sen information om missförhållanden

Den 11 januari fick länsstyrelsen i Skåne ta del av det filmmaterial som avslöjade missförhållanden på ett Krav-godkänt slakteri i Skåne - hela 20 månader efter att filmerna börjat spelas in.

Kraftiga missförhållanden avslöjades i veckan på ett Krav-certifierat slakteri i Skåne. Bakom bildmaterialet stod Djurrättsalliansen, som vetat om problemen i 20 månader utan att göra något åt det. Något som bland annat länsstyrelsen i Skåne menar har medfört djuren mer lidande. Bilden är en genrebild och är inte tagen vid det specifika slakteriet. Foto: Mostphotos 

Länsstyrelsen i Skåne skriver i sitt pressmeddelande att de efter att ha kollat på materialet konstaterar flera grova överträdelser och att de kunnat verifiera personen på filmerna. De har efter detta dragit in personens kompetensbevis att få utföra slakt. De skriver vidare att de kommer att fatta beslut som långsiktigt ska säkerställa djurskyddet på slakteriet, och göra en åtalsanmälan om djurplågeri.

”Tyvärr har vi inte tagit del av materialet förrän nu, en fördröjning på 20 månader efter att det spelades in. Hade vi fått tillgång till materialet då hade vi kunnat fatta samma beslut som ovan tidigare och på så sätt förhindrat lidande för dessa djur”, skriver länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

TV4 delade 

På eftermiddagen den 11 januari delade TV4 med sig av filmmaterialet till länsstyrelsen i Skåne, som de själva fått från Djurrättsalliansen den 23 december 2020.

Enligt Djurrättsalliansens talesperson Malin Gustafsson togs den första kontakten med TV4 den 21 december, efter att det senaste filmmaterialet från den 16 och 17 december 2020 undersökts.

Djurrättsalliansen skriver att filmerna är inspelade under fyra dagar i december 2020 samt flera dygn i april och augusti 2019. Filmerna kommer från en olagligt monterad övervakningskamera.

Hur kommer det sig att ni underlåtit att anmäla djurplågeri på slakteriet i 20 månader?

– En stor del av filmmaterialet, bland annat när slaktaren slår en gris med en kedja och stampar en annan i ansiktet, är filmat den 16 december 2020, alltså för mindre än en månad sedan. Däremot stämmer det att vi även har filmmaterial från 2019. Genom att filma mer än bara någon enstaka dag så har vi kunnat visa systematiska djurskyddsbrott på det här slakteriet, vilket nu inneburit att slakteriet har fått stänga ner, skriver Malin Gustafsson, i ett mejl till Jordbruksaktuellt.

Sammanträffande 

Reportaget i TV4 Nyheterna sändes sedan den 12 januari. Att publiceringen om Krav-slakteriet sammanföll med SVT:s Uppdrag gransknings senaste program om Krav-gårdarna menar Djurrättsalliansen är ett sammanträffande. Där håller även TV4:s ansvarige utgivare Fredrick Malmberg med. Från och med i måndags började TV4 med längre 22-sändningar.

– Vi hade gjort den här granskningen tidigare men ville ha vårt långa format att publicera i. Sedan är det så att alla program inklusive Uppdrag granskning drog i gång den här veckan. Samarbetar TV4 och SVT om stories? Nej, det gör vi inte. Jag har varit här sedan 1995, och mig veterligen har vi aldrig ingått ett samarbete där vi tillsammans gräver fram ett material, säger Fredrick Malmberg.

Hur ser TV4 på att Djurrättsalliansen väntat så länge med att släppa filmerna?

– Delar av filmerna, bland annat den där en gris slås är från december. Det material vi har publicerat är inte så gammalt.

Ni ställde inga kritiska frågor till Djurrättsalliansen varför de inte berättat om detta förr?

– Nej, det gjorde vi inte.

Varför inte?

– Vi fick väldigt mycket material, och några av de grejer som vi valde att publicera var i närtid. Vi har valt bort en hel del av de gamla sakerna. Hade vi fått material som bara var gammalt, hade vi varit mer tveksamma till att publicera. Saker och ting kan hända under 20 månader. Nu eftersom det var i närtid var det lättare att publicera i och med att vi kunde belägga de fakta vi behövde innan vi kunde publicera.

Reaktionerna efter programmet har varit många och under torsdagen rapporterade TV4 att Livsmedelsverket berättat att ingen mer slakt är planerad vid det aktuella slakteriet.

 

Grisföretagaren
Tel: 019-760 94 00
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 15 januari 2021

Senaste

Försprång att vara stolt över

Utvecklingen av svenskt lantbruk går mot större men färre enheter. Det är en helt naturlig strukturrationalisering som sker till följd av en ökad konkurrens från omvärlden. Det finns i dag cirka 1 100 grisföretag i Sverige, 2010 fanns det 1 700. 85 procent av suggorna finns i de 26 procent största suggbesättningarna, besättningar med 200 suggor eller mer och 88 procent av slaktgrisarna i de 40 procent största slaktgrisbesättningarna. Antalet slaktade grisar har under de senaste nio åren legat på drygt 2,5 miljoner slaktade grisar och det är cirka en procent av EU:s alla grisar.

Kommentera

Att försöka bli inspirerad

Krönika: I höstas var jag på möte med banken. ”Vilket spännande jobb du måste ha”, sa den kvinnliga banktjänstemannen. ”Ja, jo”, svarade jag och tänkte kanske inte detsamma, även om jag blev lite avundsjuk på henne där hon satt, i rena kläder, väldoftande och bjöd på gott kaffe. Visst fanns det kontraster mellan oss. Jag känner ofta att man behöver båda delarna i livet. Lika härligt som det är att skrubba bort skit från benen efter en varm shortsdag, lika härligt kan det vara att ta på sig en nystruken skjorta och ha lite glam i livet. Även om man inte ska underskatta de tillfällen när man behövt fixa något snabbt och dragit overallen över partykläderna.

 

Kommentera