Hur skapar jag en tydlig gräns?

En möjlig inkörsport för smittor till en grisbesättning är om man kan gå in i stallarna i externa skodon och kläder. Det är lätt att tänka att man alltid finns på plats och hjälper eventuella besökare att göra rätt. Men på en större gård finns det ofta personal som jobbar med annat än grisarna eller så kan det komma hantverkare på besök som inte är insatta i de smittskyddsrutiner som gäller, därför är det viktigt att det är lätt att göra rätt. 

 

Ett exempel på en mycket enkel sluss med en tydligt markerad gräns. Illustration: smittsäkra.se


För att det ska vara lätt att göra rätt krävs att det finns en tydligt markerad sko- och klädbytesgräns, en sluss, där både besökare och personal kan byta om. Externa kläder och skodon inte får komma i kontakt med besättningens egna kläder och skodon. En tydligt markerad gräns i form av ett fysiskt hinder är det bästa. En bänk eller en skiva som man måste kliva över blir en tydlig markering – här byter vi skor! 

I vissa besättningar väljer man att ha personalrummet i det yttre området. I andra besättningar så ligger personalrummet i det inre området. Detta avgör var klädbytet ska ske. Oavsett hur man väljer att göra behöver det finnas en möjlighet att hänga av sig de externa kläderna på krokar eller i skåp. Det behöver finnas en tydligt markerad gräns innan man tar på sig besättningens egna kläder. Handtvätt ska kunna ske i anslutning till gränsen. 

I många besättningar behöver man även röra sig mellan stallarna och behöver då använda transportskor. Även här är det viktigt att det finns en tydligt markerad skogräns i form av en bänk eller en skiva när man går in i en ny byggnad.

 

I regelverket för Smittsäkrad besättning gris anges att:

Grund

  • Rena skyddskläder och skodon ska finnas att tillgå. 

Spets

  • Det ska finnas en klar gräns mellan ”yttre” och ”inre” område, gärna i form av en personsluss. Gränsen ska respekteras av både personal och besökare. 
  • Kläd- och skobyte ska ske vid gränsen. Externa kläder och skodon får inte komma i kontakt med besättningens kläder och skodon. 

 

Johanna Fjelkner
Gård & Djurhälsan

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 januari 2021

Senaste

Försprång att vara stolt över

Utvecklingen av svenskt lantbruk går mot större men färre enheter. Det är en helt naturlig strukturrationalisering som sker till följd av en ökad konkurrens från omvärlden. Det finns i dag cirka 1 100 grisföretag i Sverige, 2010 fanns det 1 700. 85 procent av suggorna finns i de 26 procent största suggbesättningarna, besättningar med 200 suggor eller mer och 88 procent av slaktgrisarna i de 40 procent största slaktgrisbesättningarna. Antalet slaktade grisar har under de senaste nio åren legat på drygt 2,5 miljoner slaktade grisar och det är cirka en procent av EU:s alla grisar.

Kommentera

Att försöka bli inspirerad

Krönika: I höstas var jag på möte med banken. ”Vilket spännande jobb du måste ha”, sa den kvinnliga banktjänstemannen. ”Ja, jo”, svarade jag och tänkte kanske inte detsamma, även om jag blev lite avundsjuk på henne där hon satt, i rena kläder, väldoftande och bjöd på gott kaffe. Visst fanns det kontraster mellan oss. Jag känner ofta att man behöver båda delarna i livet. Lika härligt som det är att skrubba bort skit från benen efter en varm shortsdag, lika härligt kan det vara att ta på sig en nystruken skjorta och ha lite glam i livet. Även om man inte ska underskatta de tillfällen när man behövt fixa något snabbt och dragit overallen över partykläderna.

 

Kommentera