Samarbete för fler jobb

För att råda bot på bristen på välutbildad arbetskraft inom de gröna näringarna, bildar LRF och Arbetsförmedlingen ett gemensamt branschråd. Målet är att kartlägga utbildningsbehovet och säkra kompetensförsörjningen. 

LRF och Arbetsförmedlingen ska bilda ett gemensamt branschråd för att öka kompetensförsörjningen i de gröna näringarna. Foto: Peter Wellander

– Vi har en hållbar svensk livsmedelsproduktion och både branschen och politiken vill att den ska öka, enligt den nationella livsmedelsstrategin. Då behövs fler kompetenser än de som finns i dag. Ska vi kunna hålla i och öka produktionen och trygga livsmedelsförsörjningen i Sverige framöver måste det ske en generationsväxling inom de gröna näringarna, vilket också det medför ett stort rekryteringsbehov. Därför är det viktigt att LRF och Arbetsförmedlingen samarbetar om vilka kompetenser som behövs och vilka utbildningar som måste till för att fler ska kunna söka sig till och skapa sig en framtid i de gröna näringarna, säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF, i ett pressmeddelande.

Ny struktur

Arbetsförmedlingen och LRF har sedan tidigare ett samarbete, men detta kommer nu att få en ny struktur, så att båda parterna ska få en nationell helhetsbild av kompetensförsörjningen. Därför bildar man nu ett nationellt branschråd och en styrgrupp som kommer att vara ytterst ansvarig för samarbetet.

Planen är att styrgruppen ska göra en årlig handlingsplan för hur samarbetet ska fungera. Sedan ska de träffas fyra gånger om året för att följa upp arbetet.

Fånga upp

– Samarbetet säkrar Arbetsförmedlingens kunskap inom de gröna näringarna och vi kommer nu ännu bättre att kunna fånga upp behovet av arbetsmarknadsutbildningar och vad de bör innehålla. Lyckas vi med kompetensförsörjningen har sektorn goda möjligheter att sysselsätta många fler i närliggande branscher och i hela landet, säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Viktiga områden för LRF:s och Arbetsförmedlingens samverkan:

  • Verka för att kompetensförsörja branschen och därmed skapa förutsättningarna för en konkurrenskraftig och hållbar ökad produktion.
  • Verka för att förbättra jämlikhetsperspektivet inom insatser och vid rekryteringsprocessen.
  • Öka LRF:s medlemsföretags kännedom om och användande av Arbetsförmedlingens service och tjänster.
  • Hjälpa till att tydliggöra relevanta rekryteringstjänster för LRF:s medlemsföretag och vilka regelverk som styr.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 04 februari 2021

Senaste

Jaga gärna – men tänk igenom biosäkerheten

I takt med att vildsvinen i Sverige är på frammarsch ökar också behovet av att hålla ned stammen genom jakt i olika former. Det är inte ovanligt att grisföretagare, anställda eller familjemedlemmar ägnar sig åt jakt på fritiden. Att jaga går hand i hand med att vara djur- och naturmänniska och är inte minst kopplat till att vara markägare och att bruka jord. Är man vildsvinsjägare, eller har någon i sin närhet som är det, gäller det att tänka igenom smittskyddet.

 

Kommentera