Antal suggor till suggpengen

För att kunna ansöka om suggpengen (ersättning för extra djuromsorg för suggor) behöver antalet suggor och gyltor i besättningen beräknas. Detta ska göras enligt den mall som finns på Jordbruksverkets hemsida. WinPig Sugg kan ta fram en likadan beräkning i stort sett automatiskt. Här beskriver vi hur det går till.

Bild 1. Produktionsnivå suggor

Gör beräkningen så här

Arbetsgången för att ta fram beräkningen av antal suggor under föregående år är följande:

  1. Gå till menyvalet Analyser Suggor → Produktionsnivå sugg.
  2. Kontrollera att inställningarna är som på den vänstra delen av Bild 1, den som är inringad med rött. 
  3. Klicka på Beräkna. Programmet beräknar nu antalet suggor och betäckta gyltor varje dag under hela året. Ibland visas antalet djur i en graf istället för i en tabell, tryck då på ”Visa som tabell”, inringad i rött längst upp till höger i Bild 1.
  4. Klicka därefter på den lilla pilen till höger om ”Jordbruksverket” och välj AgroSoft → Jordbruksverket i listan (inringat med rött på Bild 2). Informationen visas nu i en form som överensstämmer med Jordbruksverkets Excel-mall (Bild 3). 
     
Bild 2. Ta fram uträkningen enligt Jordbruksverkets mall

Förutsättningar

Om beräkningen ska bli korrekt i WinPig måste följande vara uppfyllt:

  • Alla betäckningar ska vara införda i programmet, även de som inte ledde till någon dräktighet.
  • Ingångs- och utgångsrapporteringen ska vara gjord på rätt datum.
  • Alla händelser ska vara inrapporterade för det år du vill göra beräkningen för. En hjälp att kolla detta får man via ­kontrollistan. 

 

Den här beräkningen av antal suggor kan göras direkt när du fått dina suggor omlagda från PigWin till WinPig. Alla uppgifter som behövs har följt med från det gamla programmet.
 

Bild 3. Utskrift av beräkningen

PigWin Sugg

För dig som har det gamla programmet PigWin Sugg är det lite mer manuellt arbete för att fylla i mallen och beräkna antal suggor. De instruktioner du kan behöva då finns samlade på www.winpig.se under menyvalet ”Suggpeng”.
 

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.

Artikeln publicerades onsdag den 07 april 2021

Senaste

Jaga gärna – men tänk igenom biosäkerheten

I takt med att vildsvinen i Sverige är på frammarsch ökar också behovet av att hålla ned stammen genom jakt i olika former. Det är inte ovanligt att grisföretagare, anställda eller familjemedlemmar ägnar sig åt jakt på fritiden. Att jaga går hand i hand med att vara djur- och naturmänniska och är inte minst kopplat till att vara markägare och att bruka jord. Är man vildsvinsjägare, eller har någon i sin närhet som är det, gäller det att tänka igenom smittskyddet.

 

Kommentera