Antal suggor till suggpengen

För att kunna ansöka om suggpengen (ersättning för extra djuromsorg för suggor) behöver antalet suggor och gyltor i besättningen beräknas. Detta ska göras enligt den mall som finns på Jordbruksverkets hemsida. WinPig Sugg kan ta fram en likadan beräkning i stort sett automatiskt. Här beskriver vi hur det går till.

Bild 1. Produktionsnivå suggor

Gör beräkningen så här

Arbetsgången för att ta fram beräkningen av antal suggor under föregående år är följande:

  1. Gå till menyvalet Analyser Suggor → Produktionsnivå sugg.
  2. Kontrollera att inställningarna är som på den vänstra delen av Bild 1, den som är inringad med rött. 
  3. Klicka på Beräkna. Programmet beräknar nu antalet suggor och betäckta gyltor varje dag under hela året. Ibland visas antalet djur i en graf istället för i en tabell, tryck då på ”Visa som tabell”, inringad i rött längst upp till höger i Bild 1.
  4. Klicka därefter på den lilla pilen till höger om ”Jordbruksverket” och välj AgroSoft → Jordbruksverket i listan (inringat med rött på Bild 2). Informationen visas nu i en form som överensstämmer med Jordbruksverkets Excel-mall (Bild 3). 
     
Bild 2. Ta fram uträkningen enligt Jordbruksverkets mall

Förutsättningar

Om beräkningen ska bli korrekt i WinPig måste följande vara uppfyllt:

  • Alla betäckningar ska vara införda i programmet, även de som inte ledde till någon dräktighet.
  • Ingångs- och utgångsrapporteringen ska vara gjord på rätt datum.
  • Alla händelser ska vara inrapporterade för det år du vill göra beräkningen för. En hjälp att kolla detta får man via ­kontrollistan. 

 

Den här beräkningen av antal suggor kan göras direkt när du fått dina suggor omlagda från PigWin till WinPig. Alla uppgifter som behövs har följt med från det gamla programmet.
 

Bild 3. Utskrift av beräkningen

PigWin Sugg

För dig som har det gamla programmet PigWin Sugg är det lite mer manuellt arbete för att fylla i mallen och beräkna antal suggor. De instruktioner du kan behöva då finns samlade på www.winpig.se under menyvalet ”Suggpeng”.
 

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.

Artikeln publicerades onsdag den 07 april 2021

Senaste

Kommentar till rapporten ”Hur man lyckas med uppfödning av DanBred Duroc under svenska förhållanden”

Debatt: I en rapport från Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan diskuteras bland annat inverkan av fodrets innehåll av aminosyror på produktionsresultatet. Det finns flera dåligt underbyggda påståenden i rapporten, men det jag finner mest märkligt är att man inte alls tagit del av resultaten från det försök med olika lysin- och proteinhalter som avslutades på SLU 2015 och som är publicerat såväl på Stiftelsen Lantbruksforsknings hemsida som i internationell vetenskaplig litteratur. Den minnesgode läsaren minns kanske artikeln i Grisföretagaren nummer 11 2015, där resultaten presenterades.

 

Kommentera

Vårbruk för en forskare

Krönika: Äntligen vår! Visst är det något med vårsolen, som får hela livet att kännas ljusare? Smolken i bägaren är väl kanske att det fortfarande envisas med att ömsom snöa och ömsom blåsa mellan solglimtarna. Sen är det ju det där med viruset(en) som härjar och gör att jag, och många med mig, får jobba hemifrån. I mitt fall är det tyvärr dåligt med grisar på hemmakontoret. Men å andra sidan är grisarna desto mer närvarande i tanken. Särskilt nu när det är ansökningssäsong och grunden till de kommande årens grisrelaterade aktiviteter läggs. 

 

Kommentera