Förslag om obligatorisk ursprungsinformation

När man äter på restaurang eller i storhushåll vill åtta av tio gäster veta varifrån köttet kommer ifrån. Nu har Livsmedelsverket tagit fram ett förslag om hur man ska kunna göra ursprungsinformationen obligatorisk.

Information om ursprung på kött ska kunna ges till restauranggäster skriftligt eller muntligt, enligt ett nytt förslag från Livsmedelverket. Foto: Mostphotos 

Till skillnad från det kött man köper i butik, behöver inte köttet som serveras på restaurang eller i storkök skylta med ursprung. Men detta är en information som många vill ha, och Livsmedelsverket har av regeringen fått i uppdrag att ta fram ett underlag för en anmälan till EU-kommissionen om nationella bestämmelser om ursprungsinformation på restaurang och i storkök.

Skriftligt eller muntligt

Förslaget har nu skickats ut på remiss, och innebär att restauranger och storhushåll ska kunna informera gästerna om ursprung, antingen skriftligt eller muntligt. I förslaget är tanken att det ska gälla gris, nöt, får, get och fågel. Och det ska gälla både fryst och färskt kött, samt både helt och malet kött.

– Det här innebär förstås ökade krav på restauranger och storhushåll. Men vår ambition har varit att lämna ett förslag som så långt som möjligt håller nere både kostnaderna och de administrativa bördorna för de företag som berörs, säger Elin Häggqvist, chefsjurist på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

30 juni

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni. Därefter måste regeringen få igenom de nationella bestämmelserna med EU-kommissionen och övriga medlemsstater, innan ett beslut i frågan kan tas. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades måndag den 26 april 2021

Senaste