”Orimligt att belasta branschen med dessa kostnadsökningar”

Livsmedelsverket föreslår kraftigt ökade avgifter för livsmedelskontroller med start 2022, något som branschen menar rimmar väldigt dåligt med livsmedelsstrategin. 

Livsmedelsverkets föreslagna avgiftsökningar för kontroller gäller slakterier, men även en rad andra anläggningar, exempelvis mejerier och andra företag inom småskalig livsmedelstillverkning. Över tre år handlar det i snitt om mer än 50-procentiga höjningar, i vissa fall upp till 150 procent.

Köttbranschen protesterar

Fyra aktörer i köttbranschen menar att Livsmedelsverkets förslag på avgiftsökningar för livsmedelskontroll påverkar hela kedjan från gård till förädlingsföretag negativt.
– Förslaget innebär fortsatt stora oklarheter kring vilka kostnader som myndigheten avser ta ut av företagen och därmed blir det omöjligt för företagen att effektivisera för att sänka kostnaderna. Ovanpå allt detta så kommer det bli en kraftigt ökad administration hos myndigheten men även för företagen, något som vi varken har tid eller råd med, säger Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen.
Foto: Mostphotos

LRF, Svensk Fågel, Svenska Köttföretagen och Kött- och charkföretagen har nu lämnat ett gemensamt yttrande till Livsmedelsverket, där de är kritiska till förslaget. 

– Det är orimligt att belasta branschen med dessa kostnadsökningar. De motverkar hela livsmedelsstrategin som kräver att konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen blir bättre – inte sämre. Regeringen har gett alla livsmedelsmyndigheter tydliga skrivningar om att skapa goda förutsättningar för företagande. Det som nu föreslås är det motsatta och gör mig väldigt besviken säger Åsa Odell, ordförande för LRF Kött, i ett pressmeddelande.

Negligerar domar

Köttbranschen menar även att Livsmedelsverkets remissunderlag går stick i stäv mot den kammarrättsdom från slutet av 2020, som säger att slaktavgifter ska baseras på faktiska kontrollkostnader och inte allmänna kostnader på myndigheten.

– Avgiftshöjningarna följer inte kammarrättens och förvaltningsrättens domar. Dessa är baserade på avgöranden av EU-domstolen och underkänner Livsmedelsverkets tidigare avgiftssystem. Men tvärtom så påminner det nu föreslagna avgiftssystemet om det tidigare systemet, säger Maria Donis som är vd för Svensk Fågel.

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 12 maj 2021

Senaste