Omfattande utredning planeras av djurens hälso-och sjukvård i Sverige

Djurens hälso-och sjukvård har expanderat kraftigt i Sverige och lett till bemanningssvårigheter inom branschen. Regeringen tillsätter nu en utredning för att få en bred översyn över området.

Under pressträffen (torsdagen den 10 juni), pratade landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) om bemanningssvårigheterna som konstaterats råder inom svensk hälso- och sjukvård för djur. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Under torsdagen (den 10 juni) hölls en pressträff, av landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) med anledning av de bemanningssvårigheter som konstaterats i svensk hälso- och sjukvård för djur. Hon betonade då att området för djurens hälso- och sjukvård har genomgått stora förändringar och står inför omfattande utmaningar.

– Mötet med aktörer inom branschen som jag haft handlade framförallt om den närmaste tiden. Vi vet att sommaren kommer bli väldigt utmanande och att flera enheter kommer att behöva begränsa sin verksamhet eller stänga helt på grund av personalbristen. Men vi har även utmaningar på lång sikt, sade Jennie Nilsson, under pressträffen. 

Bred översyn

Problemenen som tas upp i samband med presskonferensen gäller framför allt bristen på djurhälsopersonal och statens åtagande att säkerställa en väl fungerande organisation vid utbrott av smittsamma djursjukdomar och vård av djur i hela landet, dygnet runt. Enligt landsbygdsministern är det hög tid att göra en bred översyn över hela området, inte minst eftersom de regler som finns i dag infördes för tio år sedan.

– Det här är en fråga som blivit större och större över tid. Vi ser en utveckling där antalet husdjur och hästar ökat kraftigt. Tittar man på hur tillgången på veterinärer ser ut, så har vi fler veterinärer i dag än för tio år sedan, men det möter inte den utvecklingen vi har.

Regeringen ser även ett behov av att utreda bemanningssvårigheterna för veterinärer som arbetar med lantbruksdjur.

– Beredskap ska finnas för lantbruksdjur över dygnets alla timmar men det vi ser är att de som har jourverksamhet minskar trots att veterinärena blir fler. Det måste vi ta tag i. Distriktsveterinärer verkar ju där det inte finns andra alternativ. Vi måste titta på hur och varför utvecklingen ser ut som den gör, sade Jennie.

Omfattande utredning

Utredningen som regeringen nu ska tillsätta omfattar en översyn av det statliga åtagandet inom veterinär service och smittskyddsberedskap, behörighetsfrågor och resursbehovet inom djurens hälso- och sjukvård. Utredningen syftar även till att kartlägga konsumenternas möjligheter att jämföra kostnader samt regler för införandet av verksamhetstillsyn och bedömning av om tillsynen bör avgiftsfinansieras.

– Att djur får den vård de behöver när de behöver den är mycket viktigt. Jag är glad över att vi nu får till stånd en utredning som tar ett helhetsgrepp och föreslå åtgärder för att säkerställa en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 10 juni 2021

Senaste