Undvik att sprida gödselburna smittor inom din besättning

Om grisarna blir sjuka är det viktigt att ha en bra strategi för att minska riskerna att smittan sprids mellan olika boxar och avdelningar. 

 

Stövlarna ska tvättas noggrant minst en gång dagligen, om de används i mer än en avdelning bör de tvättas mellan varje avdelning. Vid nybyggnation eller renovering kan man tänka på att installera tvättmöjlighet för stövlar i anslutning till varje avdelning. Foto: Frida Matti

Ofta pratar vi om hur viktigt det är att inte sprida smittor mellan olika avdelningar genom att ha separata redskap och stövlar i varje avdelning. Det är ett effektivt sätt att minska riskerna för att sprida sjukdom som kan smitta via gödsel. Men vid diarré hos grisar är det även viktigt att minska risken för smittspridning mellan olika boxar i samma avdelning. 

  1. Skrapa boxen/boxarna med grisar med diarré sist på rundan. Avsluta med att tvätta gödselskrapan så att den är ren och torr inför nästa gång den ska användas.
  2. När du ska gå in i en box där grisarna har diarré bör du byta till ett annat par stövlar. Alternativt kan man använda sko- eller stövelskydd i boxar med diarré för att minska risken för att man sprider smittan vidare till en annan box.

 

Johanna Fjelkner
Gård & Djurhälsan

Artikeln publicerades måndag den 21 juni 2021

Senaste

Några reflektioner kring de gångna åren och tiden framöver

Krönika: Under de 40 år jag har varit yrkesverksam har mycket förändrats både i universitetsvärlden och i grisbranschen. För mig som arbetat mycket med att samla in och bearbeta datamaterial tänker jag bland annat på de förändringar som skett kring att hantera siffer­material. Från anteckningar på papper och instansning på hålkort, som jag ägnade mig åt i början av min karriär, går det nu att inhämta data direkt från loggar och sensorer i stallarna samt produktionsdata från besättningarnas produktionsuppföljningsprogram. Detta är innovationer som underlättat oerhört mycket, och som samtidigt inneburit att det går att samla in ännu mer data än tidigare.

 

Kommentera