Högre risk för afrikansk svinpest i fyra län

En ny rapport från SVA visar att riskerna för att ASF ska nå Sverige är större i delar av Skåne, Blekinge, Halland och Södermanland. Det finns flera bidragande faktorer bakom detta.

Afrikansk svinpest finns i flera av våra grannländer runt Östersjön, men har än så länge inte kommit till Sverige. Foto: Mostphotos

En stor vildsvinspopulation och mycket trafik från länder med pågående utbrott av afrikansk svinpest, ASF, är två av faktorerna som ligger till grund för att SVA anser att det finns en större risk att få in smittan i de fyra utpekade landskapen.

Generellt låg risk

I undersökningen som SVA har gjort, har de analyserat faktorer som bland annat vildsvinspopulation, närhet till färjelägen, volym på vägtrafik och placering av rastplatser. De bedömer just nu att risken är låg för att få in smittan i Sverige generellt, men att vissa geografiska områden har en högre risk att drabbas än andra.

– Afrikansk svinpest kan dyka upp var som helst i Sverige, men vi kan konstatera att det finns geografiska områden där risken för att smittan introduceras och sprids bland vildsvin är högre än i andra områden. I delar av Skåne, Blekinge, Halland och Södermanland bidrar bland annat kombinationen av trafik från länder med pågående utbrott och en stor vildsvinspopulation till ökad risk, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA, i ett pressmeddelande.

Intensifierar arbetet

Charlotta Kamaterou på Länsstyrelsen i Skåne, kommenterar SVA:s bedömning:

– Att risken är högre och att konsekvenserna kan bli stora i Skåne är naturligt med tanke på vårt läge närmast kontinenten, vår stora vildsvinspopulation och att vi har en omfattande grisproduktion. Länsstyrelsen har jobbat med frågan under en längre tid och kommer nu att intensifiera arbetet. Det är samtidigt viktigt att alla tar ett personligt ansvar för att inte lämna matrester så att vildsvin kan komma åt dem.

Förebyggande arbete

SVA har tillsammans med Jordbruksverket bland annat tagit fram informationsmaterial, översatt på flera språk, om riskerna med att lämna matrester där vildsvin kan förekomma. Men en annan viktig åtgärd för att förekomma smittan är en ökad inrapportering från allmänheten av självdöda vildsvin. Detta görs via SVA:s webbplats.

– Ju tidigare smittan upptäcks, desto bättre förutsättningar har vi att effektivt bekämpa och begränsa ett utbrott av afrikansk svinpest. Därför vill vi uppmana alla som ser döda vildsvin att rapportera det till SVA, som undersöker om djuren bär på smittan, säger Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

ASF – Afrikanska Svinpesten

Smittan finns ännu inte i Sverige, men förekommer i flera EU-länder i vår närhet. Däribland Polen, Tyskland, Lettland och Litauen. I just Sverige är det mest troligt att smittan introduceras via människor.

Den kan exempelvis spridas genom kött- och charkuteriprodukter från gris eller vildsvin som innehåller virus och via jaktutrustning som använts i länder med pågående utbrott. Det kan enligt SVA vara så lite som en korvmacka som kastas i naturen, eller en blodig jaktstövel som i värsta fall kan orsaka ASF.

Källa: SVA

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 22 juni 2021

Senaste