Nytt ASF-drabbat område i Polen

I Polen konstateras nu Lodz-regionen vara drabbad av afrikansk svinpest (ASF). Området har omfattande grisuppfödning och utslagning av besättningar pågår. I Danmark märks konsekvenserna redan av, rapporterar Landbrugsavisen.

Polen har haft stora problem med ASF de senaste åren, både bland tamgrisar och bland vildsvin. Det senast drabbade området är Lodz-regionen i centrala Polen, ett område med stor grisuppfödning, som dock tidigare varit förskonat. 

Lodz-regionen i centrala Polen har drabbats av ASF och arbete pågår för att bekämpa och begränsa smittan. Foto: Mostphotos

Men nu rapporterar alltså polska medier om tre utbrott i trakterna de senaste dagarna och enligt samma källor pågår utslagning för att i möjligaste mån begränsa smittspridningen. Farmer.pl skriver att det rör sig om gårdar med mellan 50 och 200 grisar, men att det finns planer på att avliva totalt 4 000 grisar i området. 

Anmärkningsvärt med det hela är att utbrotten skett i ett distrikt där ingen smitta påvisats bland vildsvin, vilket föranleder misstanke om att smittan förts dit med hjälp av människor. 

Letar alternativ avsättning

I Danmark, som exporterar en stor mängd smågrisar till Polen, märker branschen redan nu av konsekvenserna. De nya ASF-utbrotten har nämligen föranlett avspärrning av ett stort område i Polen, som inga grisar får transporteras till eller från.  

Landbrugsavisen har pratat med flera olika exportörer, som alla vittnar om dilemmat. En av dem är Bo Skanning Ebbesen, direktör i Bonusgrisen som brukar exportera knappt 17 000 smågrisar per vecka. 

– Vi får helt enkelt inte köra till de drabbade områdena, och därför ska alla nu ut och leta efter ny avsättning för smågrisarna. Vi kämpar alla om samma stallar, men det finns helt enkelt inte tillräckligt med tomma stallar i närområdet här i Europa, så det är ett problem, säger han till Landbrugsavisen.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 23 juni 2021

Senaste

Några reflektioner kring de gångna åren och tiden framöver

Krönika: Under de 40 år jag har varit yrkesverksam har mycket förändrats både i universitetsvärlden och i grisbranschen. För mig som arbetat mycket med att samla in och bearbeta datamaterial tänker jag bland annat på de förändringar som skett kring att hantera siffer­material. Från anteckningar på papper och instansning på hålkort, som jag ägnade mig åt i början av min karriär, går det nu att inhämta data direkt från loggar och sensorer i stallarna samt produktionsdata från besättningarnas produktionsuppföljningsprogram. Detta är innovationer som underlättat oerhört mycket, och som samtidigt inneburit att det går att samla in ännu mer data än tidigare.

 

Kommentera