Landsbygdsministern avgår

Jennie Nilsson har i dag onsdag valt att självmant avgå som landsbygdsminister. Hon kommer att återgå till att vara riksdagsledamot, för att Socialdemokraterna ska ha alla sina mandat på plats. 

Jennie Nilsson lämnar regeringen och återgår till att vara riksdagsledamot. Foto: Isabella Odmark

På sin Facebooksida skriver Jennie Nilsson mer om beslutet:

"Jag har idag fattat beslut om att med omedelbar verkan lämna mitt uppdrag som landsbygdsminister i regeringen. Stefan Löfvens beslut i måndags var svårt, men mitt beslut i dag är enkelt. Skälet till detta är att den riksdagsplats jag valdes in på 2018, som sedan jag blev minister har upptagits av min ersättare, i praktiken har stått tom en längre tid. I det läge vi befinner oss i nu kan det inte råda någon osäkerhet. När vi nu går in i talmansrundor, och skarpa voteringar i riksdagen, så behövs alla 100 socialdemokratiska mandat. Därför har jag lämnat in min avskedsansökan till statsministern, och bett att få återinträda i riksdagen omgående."

Jennie Nilsson skriver vidare om vad hon uträttat som landsbygdsminister:

"Jag är särskilt stolt över att vi har bromsat butiksdöden på landsbygden, genom ett kraftfullt stöd till lanthandlarna. Jag är glad över att vi satsat på näringslivsutveckling i de glesaste kommunerna och att vi har gjort historiskt stora satsningar på hela livsmedelskedjan. Vi har tagit steg framåt i skogspolitiken, och påbörjat en process där vi kan lösa upp de gamla låsningarna som funnits på detta område. Under coronakrisen, när oron kring livsmedelsförsörjningen var stor, gjorde vi tillsammans med branschen ett hästjobb med att säkra att hyllorna inte stod tomma i livsmedelsbutikerna. Och så sent som i måndags nådde jag, tillsammans med de 27 andra europeiska jordbruksministrarna, en överenskommelse om den gemensamma jordbrukspolitiken. En betydelsefull reform för alla Europas lantbrukare som kommer att innebära större klimatansvar, mer flexibilitet och förbättrade villkor för våra bönder."

Fram tills en ny regering är på plats kommer näringsminister Ibrahim Baylan att ansvara för frågorna som legat på Jennie Nilssons bord.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 30 juni 2021

Senaste

Några reflektioner kring de gångna åren och tiden framöver

Krönika: Under de 40 år jag har varit yrkesverksam har mycket förändrats både i universitetsvärlden och i grisbranschen. För mig som arbetat mycket med att samla in och bearbeta datamaterial tänker jag bland annat på de förändringar som skett kring att hantera siffer­material. Från anteckningar på papper och instansning på hålkort, som jag ägnade mig åt i början av min karriär, går det nu att inhämta data direkt från loggar och sensorer i stallarna samt produktionsdata från besättningarnas produktionsuppföljningsprogram. Detta är innovationer som underlättat oerhört mycket, och som samtidigt inneburit att det går att samla in ännu mer data än tidigare.

 

Kommentera