Smittsäker hantering av avlivade och döda djur

Nu är vi inne i den varma perioden av året och korrekt hantering och förvaring av döda och avlivade djur blir allt viktigare för att minska riskerna för förruttnelse och dålig lukt.

  • Döda djur bör förvaras svalt, i skugga. Optimalt är ett kylt utrymme.
  • Döda smågrisar kan med fördel frysas, förpackade i nedbrytbara säckar som kan läggas direkt i tunnan innan upphämtning.
  • Döda djur ska förvaras väl övertäckta för att förhindra att skadedjur och vilda djur kan komma åt dem. Använd gärna en övertäckning som möjliggör luftcirkulation runt djurkropparna. Detta minskar risken för förruttnelse. Presenning eller ensilageplast är inte att rekommendera. De är dessutom svåra att hålla rena och kan blåsa av. Presenningar är även svåra för chauffören av upphämtningsbilen att få bort från de döda djuren på ett smidigt och smittsäkert sätt.
  • Risken för förruttnelse minskar om luft kan strömma in under djuren. Detta kan lösas genom att större djur läggs på exempelvis gamla spaltelement, förankrade i en hårdgjord yta. Täck sedan med någon typ av kadaverskydd som tillåter luften att cirkulera runt kropparna. Det finns både färdiga skydd att köpa och kreativa hemmabyggen till exempel i form av delade gamla dieseltankar.
  • Redskap så som lastarskopa, pallgafflar och liknande som använts för att flytta döda djur bör göras rena direkt efter användning. Antingen genom avspolning eller med högtryckstvätt.
  • Kalka gärna tunnan och upphämtningsplatsen efter tömning.

 

I SSB Grund anges att:

  • Besättningen ska anlita tjänst med möjlighet till hämtning av kadaver eller ha en av Jordbruksverket godkänd förbränningsanläggning. 
  • Kadaver ska i avvaktan på hämtning/bränning förvaras i sluten tunna eller container alternativt förvaras väl täckta på en hårdgjord yta.
  • Slutlig upphämtningsplats för kadaver ska placeras så att hämtning kan ske på ett smittsäkert sätt.

 

Få och ge praktiska tips

SSB har i samarbete med Svensk Lantbrukstjänst tagit fram en folder om bra rutiner vid hantering av döda djur och utformning av upphämtningsplats. Broschyren kan du få av din veterinär. 

Vi vill gärna samla in fler tips på bra lösningar ute på gård! Har ni byggt en egen lösning för förvaring eller lyckats få till en välfungerande upphämtningsplats? Ta gärna bilder och skicka till: johanna.fjelkner@gardochdjurhalsan.se! Bilderna kommer att anonymiseras och användas till en inspirationsbank. De kommer även att kunna användas på programmets smittskyddskurser.

 

Johanna Fjelkner
Gård & Djurhälsan

 

Artikeln publicerades fredag den 23 juli 2021

Senaste