Rent och fräscht i foderhanteringen inför det nya foderåret?

För att minska risken för produktionsstörningar på grund av ohygieniskt foder ska man kontinuerligt kontrollera och rengöra sin foderanläggning. Detta gäller både torr- och blötutfodring.

 

​Ett bra hjälpmedel för att inte missa några viktiga skötselrutiner är att skriva ett skötselschema. På schemat ska det stå vilka kontroller och rengöringar som ska göras och när och hur ofta de ska utföras. När rutinen är gjord kan den bockas av så att man lätt ser om något blivit missat.
I den här besättningen är de olika rutinerna nerskrivna på tavlor så att man enkelt kan ändra eller lägga till saker vid behov.Foto: Johanna Fjelkner

Grundregeln är att foderköket ska användas för vad det är avsett till, fodertillverkning, och inte som upplagringsplats för annan utrustning. Det förbättrar möjligheten att hålla en god hygien och minskar risken för att skapa attraktiva boplatser för skadedjur. 

Det är även viktigt att området runt silos och tankar hålls rena och fria från hög växtlighet, främst för att minska risken för att locka till sig skadedjur. Tänk också på att foderbilarna kör på många olika gårdar

varje dag. För att minska riskerna för smittspridning mellan besättningar så ska körvägarna vara farbara och hållas rena från gödselspill och liknande. 

Vill du ha fler tips på rutiner för kontroll av din foder­anläggning så kan du läsa mera på smittsäkra.se. Klicka in på avsnittet om Gris, välj ”Kunskapsbank för grisbesättningar”, sedan ”Smittskydd i praktiken” och slutligen avsnittet om Foderhantering. Här finns även länk till PIG-rapport nr 50: Bra foderhygien i blötfoder minskar risken för nedsatt produktion och hälsostörningar.

 

Om foderhantering i Smittsäkrad Besättning Gris

Grund

  • Inköp av fodermedel ska endast ske från foderföretag registrerade hos Jordbruksverket. Om egna råvaror används ska de vara av god hygienisk kvalitet.
  • Foder, foderråvaror och strömedel ska lagras hygieniskt säkert och så långt det är möjligt vara väl skyddade för fåglar, gnagare och andra skadedjur.

Spets

  • Visuell hygienisk kontroll av silos, tankar, och andra förvaringsutrymmen ska ske regelbundet. Rutiner för detta ska finnas skriftligt noterade.
  • Det ska finnas en skriftlig plan för att vid behov kunna rengöra foder- och vattenanläggning.

 

Johanna Fjelkner
Gård & Djurhälsan

Artikeln publicerades onsdag den 25 augusti 2021

Senaste