Stora pengar att tjäna på fodereffektivisering

Spelar det någon roll om foderförbrukningen är som din eller som för uppfödarna i toppen av WinPig-listan? Spelar det roll att foderförbrukningen varierar mellan dina omgångar? Hur mycket skulle du tjäna om dina grisar  alltid presterade så bra som din bästa omgång? Det har vi tittat närmare på.

 

Foderkostnaden är en betydande kostnadspost inom slaktgrisuppfödning. Därmed finns det stora pengar att tjäna genom att optimera fodereffektiviteten.  Foto: Emma Sonesson


Genom att följa upp dina slaktgrisomgångar får du möjlighet att mäta hur bra din produktion är, genomsnittligt över åren men också för varje omgång. Med stigande foderpriser blir foderparametrarna ännu mer intressanta att följa. Man tittar ofta på resultaten och kanske jämför man sig med WinPig-toppen. Men vad säger siffrorna mig egentligen? 

Vad betyder det i pengar?

För en slaktgrisproducent är det många saker som spelar in och påverkar hur bra resultat och vinst man har, det kan till exempel vara djurmaterialet, stallarna på gården och hälsoläget. Det kan också vara tillfälligheter på gården som gör att det går bättre eller sämre under en period, till exempel en trasig silo eller en duktig sommarvikarie.

Vissa saker kan kännas svåra ”att göra något med” medan andra kanske kan kännas som mer lågt hängande frukter. En sådan skulle kunna vara optimering av foderförbrukningen.

Många tar ut rapporterna i WinPig och ser därmed siffror på foderförbrukningen, och kanske till och med jämför sig med topplistan. Men vad betyder det om jag förbättrar mig si eller så mycket? Vi har jämfört statistik i WinPig för de besättningar som ligger på medelnivå för foderförbrukning med de 25 procenten av besättningarna som har lägst foderförbrukning, för att se hur mycket man faktiskt skulle kunna spara i kronor och ören.
 

Produktionsuppföljning är en förutsättning för att kunna analysera nuläget och utvärdera olika insatser. Foto: mostphotos

Jämför med de bästa

Skillnaden på att vara genomsnittligt bra på foderförbrukning jämfört med de 25 procent bästa inom samma kategori visar att man har stora summor pengar att tjäna. 

I det här räkneexemplet (se ruta) kostade fodret 0,2 kronor per MJ NE och man slaktar 

5 000 grisar per år. Per gris kan man då tjäna 41,2 kronor, vilket motsvarar 206 000 kronor per år om man höjer sig från medel till den fjärdedel som är bäst på topplistan. På en tioårsperiod visar samma räkneexempel att de 25 procent bästa har gjort en merförtjänst på 2 060 000 kronor, jämfört med en besättning med medelmåttig fodereffektivitet.

Jämför med dig själv

Om det känns övermäktigt att jämföra sig med de 25 procent bästa inom foderförbrukning så finns det kanske åtminstone en poäng i att jämföra sig med sig själv. För trots att personal, stallar och djurmaterial är ungefär detsamma så ser man att foderförbrukningen ofta skiljer sig åt mellan omgångarna under året. 

Tänk om du alltid var så bra som din bästa omgång, hur skulle det se ut? Hur mycket mer skulle du tjäna på ett år om du alltid var lika bra som din bästa omgång? Vi har gjort ett exempel med data från en faktisk gård och tittat på vad de skulle tjäna på om de alltid var lika bra som sin bästa omgång.

För enkelhetens skulle valde vi även i detta exempel att ha ett foderpris på 0,2 kronor per MJ NE och totalt 5 000 slaktade djur. Med de reella siffrorna har gården haft en foderförbrukning som kostat totalt 2 472 300 kronor för årets tio omgångar. Om gården istället skulle presterat som sin bästa omgång i varje omgång så skulle foderpriset för tio omgångar vara 

2 206 000 kronor, vilket betyder att man totalt skulle spara 266 300 kronor per år, om man bara presterade lika bra som sin bästa omgång.

Vad gjordes annorlunda?

Vad som blir tydligt i båda exemplen är att det finns pengar att tjäna. Mest intressant eller som ett första steg är kanske att först titta på sin egen besättning där du faktiskt sitter på potentialen själv. Vad var det som gjorde att just den där omgången gick bättre? Gjorde ni något annorlunda? Om det är flera omgångar som är bra, försök hitta gemensamma nämnare för dem. Var det kanske ett foderbyte som gjorde det bättre?

I WinPigs produktionsrapport går det lätt att jämföra flera parametrar så som foderutnyttjande, tillväxt och slaktvikt och på så vis kan man utvärdera förändringar enkelt. Behöver ni hjälp att komma i gång med WinPig Slakt? Ta kontakt med oss i WinPig-gänget!  

 

Jämför med besättningens genomsnittliga foderförbrukning

 

Omgång 10 är årets bästa i besättningen, sett till fodereffektivitet. Hade alla årets omgångar haft lika låg foderåtgång och därmed en foderkostnad på 220 600 kronor, så hade den totala foderkostnaden för hela besättningen under året varit 266 300 kronor lägre. Grafik: Malin Strandli

 

Räkneexempel - jämför med de bästa

 

Förutsättningar

Foderpris: 0,2 kronor/MJ NE

Antal slaktade grisar per år: 5 000 stycken

 

Skillnad i foderåtgång (MJ NE per producerad gris)

Medel: 2 393

25 procent bästa: 2 187

Skillnad: 206

 

Skillnad i kronor och ören

206 MJ NE × 0,2 kronor = 41,2 kronor skillnad per gris

Räknat på 5 000 årsgrisar blir skillnaden totalt 206 000 kronor

 

Ditte Löfqvist
Gård & Djurhälsan

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 september 2021

Senaste