Attjo, attjo, attjo, prosit!

Nu går vi hösten till mötes med mer fuktig väderlek och ofta stora väderomslag. Då brukar även luftvägssjukdomarna börja ställa till större problem.

 

Influensasäsongen närmar sig och alla som arbetar i stallarna bör vaccinera sig för att inte riskera att smitta grisarna.Foto: Mostphotos


Hos grisar kan en infektion med influensavirus orsaka feber, aptitlöshet och hosta. Men i många av våra grisbesättningar förekommer influensavirus under hela året med lindrigare, mer subkliniska symtom.

Influensavirus kan bana väg för mer allvarliga luftvägsinfektioner. Därför är det viktigt att minska riskerna för smittspridning inom besättningen genom att minska på kullutjämningen, hålla sektioneringen mellan olika avdelningar och köra strikt omgångsuppfödning med allt in – allt ut.

Win-win med Smittskydd

På humansidan blev det aldrig riktigt något större problem med influensa under säsongen 2020–2021. Här har åtgärder för att minska spridningen av covid-19 både nationellt och globalt även minskat smittspridningen av influensa. Ett kraftigt minskat resande har betytt att influensa inte introducerats till Sverige eller övriga Europa. Nu när vi börjar röra på oss igen så kommer sannolikt även influensan att göra det samma.

Om vi människor är sjuka i influensa riskerar vi att smitta grisarna. Även grisarna kan smitta oss, men det är mer ovanligt. För att minska riskerna för att ni som jobbar i stallarna smittar grisarna med influensa är det viktigt att årligen vaccinera sig mot säsongsinfluensan.

Johanna Fjelkner
Gård & Djurhälsan

Artikeln publicerades måndag den 18 oktober 2021

Senaste

Varför har jag differens i min avstämning på produktionsrapporten?

När en produktionsrapport för suggor och smågrisar beräknas gör programmet en avstämning av antalet grisar som har passerat genom, eller som finns kvar i stallarna. Ett återkommande problem vi får in till supporten är att man har differens i sin avstämning och vill rätta till den. Anledningen är att antalet grisar som registrerats in och ut ur programmet inte stämmer överens med det antal man har räknat ihop till vid sin inventering. Det är inte alltid lätt att reda ut när och var det gått fel, men här kommer några tips på vad man kan tänka på.

 

Kommentera

När allting är grönt

Krönika: Det här var tänkt att bli den mest positiva krönika som någonsin publicerats av någon tidning. Skriven av någon som älskar sitt jobb i ur och skur. Jag tänkte att i tider av skenande elpriser, galopperande foderpriser, accelererande allmän galenskap i hela samhället och politiskt vansinne i synnerhet, så skulle min krönika bli en ljusglimt i mörkret, en lisa för själen och en allmän pepp till er fantastiska läsare. 
Då gick min utgödsling sönder.

Kommentera