”Livsmedelsverket behöver lyssna på oss och byta spår med sin avgiftsmodell”

Tillsammans har Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel tidigare överklagat Livsmedelsverkets avgiftsmodell för köttkontrollavgifter för åren 2017–2021. Förvaltningsrätten har nu återigen fastställt att avgifterna innefattade kostnader som inte får finansieras via avgifter.

Maria Donis, vd för Svensk Fågel, och Hans Agné, Svenska Köttföretagen. Foto: Svensk Fågel och Svenska Köttföretagen

Medlemsföretagen menade att myndighetens kontrollavgift byggde på ett systemfel, vilket medförde att olagliga extra kostnader inkluderades i Livsmedelsverkets avgift som företagen fick betala. Man menar även att dialog samt en vilja att hitta en fungerande avgiftsmodell saknats från myndighetens sida.

– Rättssystemet har fungerat och branschen fick till slut 140 avgjorda domstolsutfall i avgiftsprocesserna till sin fördel mot Livsmedelsverket. Det är angeläget att Livsmedelsverket någon gång hörsammar det som framgått av såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten, säger Hans Agné från Svenska Köttföretagen, i ett pressmeddelande.

Fågel- och köttbranschen har drivit frågan om att avgifterna enbart ska omfatta den faktiska kontrollen och inga andra kostnader som ligger på Livsmedelsverket, som till exempel kostnader för HR, IT, möbler eller kommunikation. Domarna från både Förvaltningsrätten och Kammarrätten, utöver praxis från EU-domstolen, berör enligt Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel direkt 140 företag. Domarna anger att kontrollavgifterna ska tillämpas strikt och ha direkt koppling till den faktiska kontrollen på anläggningarna. Branschen menar därmed att alla livsmedelsföretag som utsätts för kontroll, det vill säga cirka 1 600 företag under fem år med avgifter närmare 350 - 500 miljoner kronor, berörs.

Företagen menar även att avgiftsmodellen måste vara transparent och konkurrenskraftig för att kunna främja svensk livsmedelsproduktion, arbetstillfällen och självförsörjningsgraden i landet. Något som man menar att Livsmedelsverkets avgiftsmodell inte har uppfyllt hittills.

I det nya beslutet från Förvaltningsrätten fastställdes att Livsmedelsverkets avgiftsberäkningar innefattade ett flertal kostnader som inte får finansieras genom avgifter.

– Vi har nu återigen fått stöd för att Livsmedelsverket behöver lyssna på oss och byta spår med sin avgiftsmodell. Det har inte varit politiskt eller juridiskt gångbart att ta betalt på det sätt som myndigheten har gjort, inte heller har det varit förenligt med regeringens livsmedelsstrategi eller i strävan efter att stärka konkurrenskraften inom livsmedelsbranschen, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel.

Grisföretagaren
Tel: 019-760 94 00
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 29 oktober 2021

Senaste

Varför har jag differens i min avstämning på produktionsrapporten?

När en produktionsrapport för suggor och smågrisar beräknas gör programmet en avstämning av antalet grisar som har passerat genom, eller som finns kvar i stallarna. Ett återkommande problem vi får in till supporten är att man har differens i sin avstämning och vill rätta till den. Anledningen är att antalet grisar som registrerats in och ut ur programmet inte stämmer överens med det antal man har räknat ihop till vid sin inventering. Det är inte alltid lätt att reda ut när och var det gått fel, men här kommer några tips på vad man kan tänka på.

 

Kommentera

När allting är grönt

Krönika: Det här var tänkt att bli den mest positiva krönika som någonsin publicerats av någon tidning. Skriven av någon som älskar sitt jobb i ur och skur. Jag tänkte att i tider av skenande elpriser, galopperande foderpriser, accelererande allmän galenskap i hela samhället och politiskt vansinne i synnerhet, så skulle min krönika bli en ljusglimt i mörkret, en lisa för själen och en allmän pepp till er fantastiska läsare. 
Då gick min utgödsling sönder.

Kommentera